21:10 - martes, 3 octubre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

112 demandes són rebudes pel jutjat per a les clàusules sòl de València en un dia

El Jutjat de Primera Instància 25 bis de València, l’anomenat jutjat per a clàusules sòl, ha rebut avui 112 demandes relatives a litigis relacionats amb les condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries el prestatari de les quals siga una persona física.

Es tracta de la xifra més alta des que va començar a funcionar el passat 1 de juny (fins ara la mitjana era de 40 demandes al dia) i eleva a 1.500 el nombre de procediments per clàusules sòl, venciment anticipat, interessos moratoris i despeses de formalització d’hipoteca que han entrat des de llavors.

Aquestes dades, segons el degà de València, Pedro Viguer, evidencien la necessitat de reforçar la plantilla d’aquest Jutjat amb un altre jutge i tres funcionaris “perquè el servei públic que es presta als ciutadans no es ressenta”.

Aquesta petició, aprovada en la Junta de Jutges de 1a Instància celebrada el passat 29 de juny, ha estat recolzada per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia recentment.

El jutjat de València, té previst celebrar la primera audiència prèvia per al dia 11 de setembre. En aquesta vista es fixa l’objecte del litigi, les parts proposen prova i el jutge admet les que considera procedents per resoldre el plet plantejat. Si les parts proposen només prova documental, i és previsible que en molts casos siga així, el judici quedaria vist per a sentència en aquesta vista. Si es proposa un altre tipus de prova, caldria celebrar judici altre dia a partir d’octubre.

Dos jutges i seixanta vistes setmanals

El Jutjat per a clàusules sòl va nàixer amb un jutge en pràctiques, un lletrat de l’Administració de Justícia (LAJ) i cinc funcionaris: dos gestors, dues tramitadores i un auxili. Ha registrat una entrada de 1.500 causes des que va començar a funcionar, superant així el límit de 900 assumptes que va fixar el Consell General del Poder Judicial a partir del qual caldria reforçar el Jutjat. Per tal motiu, Viguer ha insistit en la necessitat de comptar amb un altre jutge i tres funcionaris més: dues tramitadores i un funcionari del cos d’auxili, plantilla que considera suficients fins que es reben 1.700 assumptes.

A la fi de setembre, segons les previsions del CGPJ i coincidint amb les primeres vistes ja assenyalades, s’incorporarà un segon jutge en pràctiques. Amb dos jutges, l’òrgan, segons el degà, haurà de ser reforçat amb tres funcionaris més: dues tramitadores per atendre l’entrada mitjana de 40 demandes diàries i un funcionari més del cos d’auxili per atendre les 60 vistes o judicis que se celebraran setmanalment.

Noves reunions de coordinació

El passat 1 de juny es va engegar el pla d’urgència aprovat pel Consell General del Poder Judicial davant el previsible augment de litigis sobre clàusules abusives en escriptures hipotecàries com a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 21 de desembre de 2016 en relació amb les clàusules sòl.

El pla consisteix en l’especialització de Jutjats de Primera Instància –un per província en la península i un en cadascuna de les principals illes dels arxipèlags canari i balear-, que des de llavors coneixen, de manera exclusiva i no excloent, dels litigis relacionats amb les accions individuals sobre condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries el prestatari de les quals siga una persona física.

Dels Jutjats especialitzats, el que més demandes va ingressar en el seu primer mes de funcionament és el de Madrid, seguit per Barcelona i València.

El Consell General del Poder Judicial, que amb caràcter previ a l’engegada del pla ja va mantenir reunions amb els presidents dels Tribunals Superiors de Justícia, amb una representació dels jutges degans i amb les Administracions –Ministeri de Justícia i Comunitats Autònomes amb competències transferides en aquesta matèria- per informar-los de les mesures previstes i avaluar les possibles necessitats, ha continuat celebrant durant el mes de juny trobades de coordinació.

Així, el 30 de juny els jutges degans van exposar a la seu del Consell com ha estat el funcionament dels Jutjats especialitzats als seus respectius territoris durant el primer mes i van avaluar les mesures de reforç que podran adoptar-se després de l’estiu. Els degans han estat convocats a una nova trobada el pròxim mes de setembre.

També al setembre tornarà a reunir-se la comissió de coordinació CGPJ-Ministeri de Justícia-Comunitats Autònomes, que el passat 31 de maig ja va celebrar una primera trobada durant el qual les Administracions es van comprometre a col·laborar amb el pla d’urgència.

Últimas noticias

Lo más leído

Contenido relacionado