16:02 - lunes, 26 febrero 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Almassora defineix el seu primer Consell de Participació Ciutadana

El Consell de Participació Ciutadana d’Almassora farà els primers passos en aquest primer trimestre de l’any. Així ho ha confirmat la regidora de l’àrea, Merche Galí, que ja treballa per a definir els consells sectorials que aglutinaran la plataforma. Aquests es dividiran en: consell de majors, veïnal, cultural, esportiu i entitats benèfiques, a més de l’escolar i l’agrari, que ja funcionen a Almassora.

El reglament serà el mateix per a tots els grups, que quedaran constituïts en un termini mitjà dos mesos i es reuniran amb caràcter trimestral. La seua labor consistirà a recaptar informació del sector, traslladar propostes sobre programes d’actuació municipal i fomentar l’associacionisme. Els representants d’aquests col·lectius portaran els seus plantejaments al Consell de Participació Ciutadana, que aglutinarà així a tots els sectors que formen part de l’activitat municipal.

Les associacions veïnals registrades comptaran amb participació en aquest òrgan de nova creació. A més, podran proposar l’entrada de nous representants dels veïns perquè traslladen la seua veu i facen les seues aportacions en les assemblees. De fet, la figura del Consell està inclosa en l’ordenança de transparència, accés a la informació, reutilització i participació ciutadana, que també inclou altres mecanismes per a fomentar la participació dels veïns en la vida pública com és el Debat sobre l’Estat del Municipi.

La notícia arriba uns dies després que l’edil reunira als directors dels col·legis d’Almassora per a establir les bases de la primera audiència pública formada pels xiquets de la localitat. Els responsables dels centres van rebre una fitxa que emplenaran després de consultar amb els seus respectius equips directius com volen definir les claus d’aquesta iniciativa que té com a objectiu traslladar els valors de la democràcia i la participació ciutadana als escolars.

L’acord inicial que barregen les parts és definir una temàtica conjunta sobre la qual versarà el debat, que se celebrarà en el saló de plens de l’Ajuntament d’Almassora i al que assistiran, a més de l’edil de Participació Ciutadana, els regidors de les àrees que siguen objecte de debat, així com un representant de cada grup en cas de creure-ho oportú.

Els qui ja han mostrat la seua intenció de fer un seguiment dels consells sectorials són els representants municipals de les àrees que integraran cadascuna de les plataformes ciutadanes. L’equip de govern es bolcarà amb aquesta iniciativa per a atendre les demandes dels veïns a través dels seus portaveus en aquests òrgans.

Últimas noticias

Contenido relacionado