lunes, 24 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El primer semestre de l’any, la intervenció d’Almassora ratifica un estalvi de 160.000 euros

L’Ajuntament d’Almassora ha estalviat 161.029,06 euros en el primer semestre de l’any respecte al mateix període de 2017. Així figura en l’estat de situació del pressupost de despeses, que destaca l’austeritat en el capítol 2, corresponent a despeses en béns corrents i serveis. Els comptes municipals han desemborsat fins a l’actualitat 3.728.131, 41 euros, per sota de les xifres de l’any passat, que en la mateixa data ascendien a 3.889.160,47 euros.

El balanç econòmic d’Intervenció destaca la retallada del 4,14% en este apartat del pressupost municipal de 2018 malgrat que inicialment este capítol partia amb 339.808,47 euros més que en els comptes de l’any passat. Dels 8.017.672,73 euros reservats en 2017, el consistori va incrementar la xifra fins als 8.357.481,20 euros en previsió d’afrontar noves despeses en béns i serveis. No obstant això, avui dia les operacions realitzades estan per sota del volum de despesa del mateix període de 2017.

El regidor d’Hisenda, Santiago Agustí, ha defensat aquesta retallada en la despesa pública “enfront de les crítiques infundades sobre un supòsit malgaste dels diners del contribuent en activitats o subministraments sense interés per a la ciutadania”. “En les mateixes dates de l’any passat, havíem desemborsat ja prop de 3,9 milions d’euros per a fer front a béns corrents, mentre que avui dia no arribem ni a 3.730.000 euros”, ha destacat.

L’edil traslladarà demà el balanç de situació del pressupost als grups de l’oposició durant el Debat sobre l’Estat del Municipi, un ple extraordinari que l’Ajuntament d’Almassora celebrarà a les 12 hores i en el qual els comptes seran protagonistes. En aquest sentit, la Intervenció municipal també hi ha destaca com a dada positiva la detecció de dues úniques situacions a corregir dins del control intern: la falta de personal especialitzat en la gestió de subvencions i estructura organitzativa per a fer front a les disposicions de la nova llei de contractació, que ha duplicat la labor d’aquest departament.

En aquest sentit, l’interventor ha reconegut el treball de l’equip de govern per a reconduir les dues situacions en un consistori que gestiona un volum pressupostari de 21,1 milions anuals amb una plantilla escarida i uns resultats que fiscalitza a través del Pla Anual de Control Financer. Aquest inclou la supervisió del projecte EDUSI, el registre comptable de factures, les anul·lacions de liquidacions d’ingressos de gestió tributària, el control d’eficàcia d’objectius de personal de 2018 i la mateixa contractació menor, a més de l’auditoria pública dels comptes anuals de 2017.

Últimas noticias

Contenido relacionado