viernes, 19 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Almassora inclou una xarxa de carril bici en les peticions de fons a la Unió Europea

L’equip de govern d’Almassora inclourà una xarxa d’itineraris per a bicicleta entre les peticions de fons a la Unió Europea (UE). El projecte, pendent d’aprovació, té un pressupost original de 900.000 euros que es finançarien al 50% entre l’Ajuntament d’Almassora i la UE. L’actuació està inclosa en el capítol encaminat a aconseguir una economia baixa en carboni, en concret en l’apartat de mobilitat urbana sostenible. En l’actualitat, el municipi manca d’una xarxa urbana per a ciclistes.

La construcció del carril bici, segons el disseny previst, es forjaria progressivament durant tres anys fins a consolidar un anell de circumval·lació en el municipi que disposara també de connexions internes per a afavorir el desplaçament entre punts del casc urbà amb carril bici i “ciclo carrers”. Així ho ha explicat el departament d’Urbanisme, que supedita la definició de les rutes al pròxim Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

L’obertura dels circuits urbans per a bicicletes suposaria un mitjà d’integració i l’obertura de barris en degradació i comportaria, tal com indicarà el consistori a la Unió Europea, la generació dels elements viaris necessaris per a facilitar la mobilitat amb bicicleta, com per exemple els aparcaments, i la coexistència d’infraestructures per al vianant. L’objectiu específic d’aquesta intervenció és el foment de la mobilitat urbana sostenible, és a dir, l’ús d’un transport urbà net i col·lectiu, a més de la connexió urbana-rural i el transport ciclista i per als vianants. Va enfocat al desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies netes i porta aparellades millores en la xarxa viària.

Els beneficiaris, tal com assenyala la proposta, serien els habitants d’Almassora però també els usuaris de bicicleta d’altres municipis. En aquesta línia, el projecte defensa les característiques propícies de la localitat a la implantació de carril bici i en pro d’una reducció de les emissions de CO2.

El ple municipal es reunirà en sessió extraordinària la setmana vinent per a aprovar aquesta i la resta de mesures incloses en el pla d’implementació de l’estratègia de desenvolupament sostenible que l’Ajuntament d’Almassora elevarà a Brussel·les per a sol·licitar fons FEDER.

El projecte global està dividit en quatre capítols: tecnologies de la informació, economia baixa en carboni (inclou mobilitat urbana sostenible i eficiència energètica i energies renovables), medi ambient i eficiència de recursos (dividit en foment del patrimoni històric i cultural i millora de l’entorn urbà i medi ambient) i, finalment, inclusió social i lluita contra la pobresa, enfocat a la regeneració física, econòmica i social en àrees degradades.

Últimas noticias

Contenido relacionado