19:03 - viernes, 1 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Quina asseguradora tracta pitjor als seus clients?

Juan Bataller Grau ens explica que en l’imaginari col·lectiu, per desgràcia, les entitats asseguradores no solen resultar ben parades. Algun sinistre rebutjat, potser justament; alguna dilació en la tramitació d’algun sinistre, tal vegadajustificadament; així com altres múltiples vicissituds que persegueixen la relació asseguradora, han coadjuvat a formar el que en la nostra opinió és un prejudici. Ni totes les asseguradores són iguals, ni tots els clients tenen la mateixa sensibilitat, ni molt menys similar cultura financera.

Assegut l’anterior, la següent pregunta és òbvia. Si no totes les asseguradores són iguals, llavors quines asseguradora tracta millor als seus clients? Aquesta resposta, a ningú escapa, resulta quasi impossible d’escrutar. Alguns assegurats prioritzaran la qualitat en el servei oferit, uns altres el preu abonat, etc. Múltiples són les variables que impossibiliten arribar a obtenir una contestació mínimament objectiva, sense esmentar la dificultat de quantificar els elements a analitzar.

No obstant açò, la pregunta inversa sí que és possible respondre-la d’una manera relativament senzilla. Tal com plantegem en el títol del nostre article: És possible determinar que asseguradora tracta pitjor als seus clients? En la nostra opinió, la resposta és afirmativa. No es pretén ací desacreditar a cap asseguradora amb la qual haja tingut una experiència negativa qui subscriu. La nostra intenció és oferir indicadors objectius per a aconseguir una solució i entenem que no hi ha mostra més significativa del tracte rebut pels clients que el nombre de reclamacions que s’han plantejat contra l’asseguradora.

A ningú escapa que aquesta anàlisi ha de fer-se percentualment. Injust seria dir que la companyia X és la que major nombre total de reclamacions té si el seu nombre de clients és molt superior a una altra de menor dimensió, asseguradora I, però de similar nombre de reclamacions. O exposat amb un exemple numèric: si l’asseguradora X té 100.000 clients i 100 reclamacions, mentre que l’asseguradora I té 1.000 client i 90 reclamacions, m’atrevisc a avançar que l’asseguradora X tracta molt millor als seus clients que l’asseguradora I.

Doncs bé, no disposa d’aquesta informació percentual respecte del nombre de clients, però si hi ha dades elaborades a partir del volum de cosines, que és una ràtio molt similar a l’anterior. I aquestes estadístiques que anem a oferir seguidament són elaborades per un organisme que gaudeix de la major credibilitat: la Direcció general d’Assegurances i Fons de Pensions, que des del Ministeri d’Economia i Competitivitat, és el supervisor de les entitats asseguradores.

Segons la memòria del Servei de Reclamacions d’aquesta Direcció general, que arreplega tot l’esdevingut durant l’any 2014 les asseguradores que major ràtio de reclamacions van ser les següents:

ASEGURADORASCONMAYORRATIODERECLAMACIONESEN2014_NoticiaAmpliada

El nostre patit lector pensarà que moltes de les asseguradores que apareixen en el rànquing anterior no li són conegudes. Aquesta informació és ampliada per la mateixa Direcció general d’Assegurances i Fons de Pensions, la qual cosa ens permet conèixer quins són les grans asseguradores que pitjor parades ixen en calcular el ràtio anteriorment analitzat de volum de cosines en relació amb les reclamacions. Així arribem al següent rànquing que mostra què grans asseguradores són les que major ràtio de reclamacions reben.

ASEGURADORASCONMAYORVOLUMENDEPRIMASDEVENGADASEN2014_NoticiaAmpliada

En fi, no es tracta d’elaborar una llista negra d’asseguradores, doncs probablement moltes de les quals ací apareixen presenten indubtables avantatges enfront de les seues competidores. No fer-ho així suposaria sens dubte la seua eliminació del mercat. Ara bé, en aquests temps en què les empreses comencen a mesurar-se per un major nombre de variables, creiem que conèixer les reclamacions que rep una asseguradora dels seus clients, justificades o no, presenta un indubtable interès per al mercat.

Font: Valencia Plaza

Últimas noticias

Contenido relacionado