sábado, 25 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Baixada de temperatures que portarà gelades i nevades a cotes baixes en el nord

Amb caràcter general, es recomana als ciutadans que es protegisquen i extremen les precaucions davant els riscos derivats de temperatures extremes per fred, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables.

Si és imprescindible viatjar per carretera, porte cadenes i tinga especial cura amb les plaques de gel

Més informació actualitzada en www.proteccioncivil.es, www.aemet.es i www.dgt.es

La Direcció general de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l’Interior, d’acord amb les prediccions de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) alerta de l’entrada d’una massa freda d’aire àrtic que provocarà una baixada generalitzada de temperatures i afavorirà gelades en àmplies zones de la Península, així com nevades en el nord.

Durant la pròxima matinada, les temperatures podrien descendir per sota dels 5 °C en ambdós altiplans i zones altes de la meitat nord peninsular.

D’altra banda, s’espera que la creixent inestabilitat atmosfèrica provoque nevades en cotes relativament baixes, entre els 400 i 600 metres, en la Serralada Cantàbrica i Pirineus, especialment a partir de matí a la vesprada.

Recomanacions

Davant la previsió de baixes temperatures i neu

• Si és imprescindible viatjar per carretera, ha de portar cadenes o pneumàtics d’hivern, anar molt atent i tenir especial cura amb les plaques de gel.
• Informes de la situació meteorològica i l’estat de les carreteres, extreme les precaucions, revise el vehicle i atenga les recomanacions de Tràfic.
• Revise els pneumàtics, anticongelant i frens. A més, cal tenir la precaució d’omplir el dipòsit de la gasolina.
• És útil portar roba d’abrigar i un telèfon mòbil amb bateria de recanvi i/o carregador d’automòbil.
• Si està atrapat en la neu, s’aconsella romandre en el cotxe, amb la calefacció posada, renovant cada cert temps l’aire, i vigilar que el tub de fuita no estiga obstruït per a evitar que els gasos penetren a l’interior del vehicle.
• En cas de quedar-se aïllat i necessitar ajuda, no intente resoldre la situació per si mateix, tracte d’informar d’aquest fet i, llevat que la situació siga insostenible, espere assistència.

Últimas noticias

Contenido relacionado