domingo, 14 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Les famílies amb beca menjador podran adquirir aliments a Consum

Les famílies més desfavorides que tenen la totalitat de la beca menjador rebran a casa un 'val beca menjador' amb un valor de 60 euros per alumne o alumna i per als primers 15 dies sense classe presencial, per a intercanviar-los per productes alimentaris als establiments Consum o Charter.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, mentre dure la suspensió temporal de l’activitat educativa presencial decretada per contindre l’expansió de la malaltia COVID-19, mantindrà per a les famílies beneficiàries de la totalitat de la beca menjador i els i les alumnes dels 29 centres d’educació especial de tot el territori valencià un mecanisme per tal d’assegurar l’adquisició d’aliments gratuïts per a cobrir este servei.

La solució que ha adoptat Educació de la Generalitat per als vora 60.000 alumnes en esta situació de vulnerabilitat és la d’emetre ‘vals beca menjador’ de compra gratuïta de productes alimentaris als establiments de les cadenes Consum i Charter. Cada ‘val beca menjador’ té un valor de 60 euros per estudiant.

Dels 58.925 alumnes beneficiaris d’este servei d’emergència, 22.569 són de les comarques d’Alacant, 5.715 de les de Castelló i 30.641 de les de València.

Segons el conseller Vicent Marzà: “Durant estos dies hem contactat amb diverses empreses de supermercats i en tots els casos hi ha hagut una gran receptivitat per intentar implementar esta mesura.

Iniciem esta acció amb Consum perquè ja té implantat un sistema de bons de compra que facilita la ràpida adaptació a ‘val beca menjador’ per a l’adquisició d’aliments per a l’alumnat més vulnerable”, i ha afegit “la col·laboració i la sensibilitat demostrada per l’equip que conforma la cooperativa Consum han estat impecables. Gràcies a la seua gran experiència logística podem fer front a esta emergència, que suposa que els xiquets i xiquetes més desfavorits tinguen assegurat el menjar equivalent al servei que rebrien del menjador escolar”.

Durant els pròxims dies, les famílies de cada alumna o alumne beneficiari de l’ajuda de menjador rebran els primers vals per un total de 60 euros equivalents als primers 15 dies sense classes presencials, per a cada fill/a beneficiari. D’esta manera els podran bescanviar per aliments als establiments que tinguen més pròxims de la cadena Consum / Charter.

El ‘val beca menjador’ és intransferible i va dirigit al pare, la mare o tutor/a de l’alumne beneficiari i cal presentar el DNI per a fer-lo efectiu.

Hi ha 442 establiments de Consum i Charter a tot el territori valencià que garanteixen que les famílies puguen accedir a un del seu municipi o en localitats veïnes. Hi ha 83 establiments a les comarques d’Alacant, 65 a les de Castelló i 294 a les de València.

Inversió de 3,5 milions d’euros per a les famílies que més ho necessiten

En este primer ‘val beca menjador’, que es distribuirà amb l’ajuda logística de Consum, Educació de la Generalitat invertirà més de 3,5 milions d’euros.

La Conselleria ha demanat als equips directius dels centres educatius sostinguts amb fons públics que oferisquen tot el suport que estiga al seu abast a les famílies de l’alumnat beneficiari d’estos vals per tal que en coneguen l’existència i que facen un ús ajustat a la finalitat per a la qual han sigut creats.

En este sentit, Marzà, reitera “l’agraïment per l’esforç que estan fent els equips directius i el professorat en la superació de la situació difícil en què ens trobem”.

Garantir els llocs de treball de les empreses de servei de menjador

A més de mantindre la beca de menjador a l’alumnat que més ho necessita, Educació també garanteix els llocs de treball del personal del menjador escolar davant de la impossibilitat de prestar el servei mentre dure la suspensió temporal de l’activitat educativa presencial.

Educació de la Generalitat abonarà l’import del sou amb el complement i antiguitat corresponent, així com la Seguretat Social del personal de cuina i monitors i monitores durant els dies que s’allargue la situació d’excepcionalitat.

En el cas d’empreses que presten el servei de menjador pel sistema de càtering, s’abonarà la part proporcional de les despeses fixes de personal que els corresponga d’acord amb el nombre de comensals.

Últimas noticias

Contenido relacionado