01:03 - viernes, 1 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Borriana vol reparar el pont d’accés al carrer Major

El consistori vol evitar que seguisca deteriorant-se i per a açò ha creat una partida de 60.000 euros en els pressupostos del 2016.

El pont que dóna accés al carrer Major es troba en mal estat, tots els arcs del pont presenten despreniments de formigó i per aquesta raó l’acer del pont ha quedat exposat a les adversitats climatològiques i s’ha oxidat, la qual cosa pot derivar en un futur trencament del mateix. A causa d’açò és necessari la restauració del pont, tornant a cobrir l’acer amb ciment.

Malgrat els danys en l’estructura, el regidor d’urbanisme, Bruno Amandis, ha expressat que “si hi haguera perill, els tècnics ens haurien advertit, però si que convé actuar com més prompte millor perquè cada vegada els danys seran majors i també el cost de reparació”.

Últimas noticias

Contenido relacionado