La Unió de Consumidors de Castelló ajudarà a les persones que vulguen reclamar les despeses de gestió hipotecaries

La Unió de Consumidors de Castelló, han volgut iniciar una campanya informativa per a donar a conéixer els drets que, arran de la citada sentència, tenen els prestataris enfront de les entitats financeres.

366
L'objetiu és aconseguir la igualtat real i complir els compromisos del Govern de la Nau en esta matèria d’una forma efectiva.

Després de la sentència dictada per la Secció Tercera de l’Audiència Provincial de Castelló, on es reconeix la nul·litat de la clàusula inclosa en l’Escriptura Pública de Préstec, en la qual s’imputen al consumidor una sèrie de despeses derivades de la constitució del títol hipotecari, així com la nul·litat de la comissió d’obertura.

Per açò, des de la Unió de Consumidors de Castelló, han volgut iniciar una campanya informativa per a donar a conéixer els drets que, arran de la citada sentència, tenen els prestataris enfront de les entitats financeres.
En concret, d’acord amb els criteris elaborats per l’Audiència Provincial, es pot reclamar a l’entitat financera prestadora la devolució de les següents despeses:

  • Comissió d’obertura (en el cas que s’ometa informació o no s’acredite la prestació dels serveis i treballs relacionats amb la citada comissió).
  • 50% de les despeses notarials.
  • 100% de les despeses d’inscripció en el Registre de la Propietat.
  • 50% de les despeses de taxació.
  • 50% de les despeses de Gestoria.

La Unió de Consumidors de Castelló ha explicat que “entenem que la sentència dictada, si bé estableix els criteris que hauran de tenir en compte els prestataris de la nostra província per a reclamar a les entitats financeres, arriba a una sèrie de conclusions que, en honor de l’equidistància, impedeixen l’aplicació de l’efecte dissuasiu que ha d’existir en la declaració d’abusivitat d’una clàusula, tal com estableix la Directiva 93/13 CEE”.

En qualsevol cas, des de la Unió de Consumidors “es continuarà reclamant a les entitats financeres el reintegrament de les quantitats abonades en virtut de les clàusules declarades abusives, d’acord amb els criteris establits per l’Audiència Provincial de Castelló; posant a la disposició de tots aquells consumidors que es troben en eixa situació, un model de reclamació prèvia que poden presentar en la seua entitat”.

Per a instar la reclamació i, si escau, la corresponent demanda, els afectats hauran d’enviar la següent documentació a la Unió de Consumidors: escriptura del préstec hipotecari, factures corresponents a les despeses de Notaria, Registre de la Propietat, Taxació i Gestoria i Justificant del pagament de la comissió d’obertura.

Per a ficar-se en contacte amb la Unió de Consumidors de Castelló, es pot fer, mitjançat correu electrònic: [email protected] o telefònicament: 964 23 67 06