jueves, 13 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El col·legi Sagrada Família de Manises immers en la innovació gràcies al programa Erasmus Plus.

El col·legi Sagrada Família de Manises treballa dins de l’etapa K2 del programa Erasmus +. És el programa de la UE en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període 2014-2021. El treball en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport pot ser una ajuda important per a abordar els canvis soci-econòmics, els principals desafiaments als quals s’enfrontarà Europa fins al final de la present dècada, i per a recolzar l’aplicació de l’Agenda Política Europea destinada al creixement, l’ocupació, l’equitat i inclusió. Amb el centre de Manises participen els centres de Tysværvåg barne- og ungdomsskule de Noruega, l’Institut Notre-Dame des Hayeffes de Bèlgica, el Pontlliw Primary School de Gal·les, i l’FSP Lernen (Förderschule) Schule im Erlich d’Alemanya.

Álvaro Ruiz, el promotor del projecte, assegura la utilitat del projecte, ja que “Gira al voltant del treball amb l’iPad en 5é i 6é, almenys en la nostra escola. És un projecte on realitzem trobades per trimestre en cada col·legi al llarg de 2 anys. A més, totes les activitats que fem queden integrades dins del currículum educatiu de cada país, per tal que no siga una activitat extraordinària.”

Els mestres dels centres dels cinc països s’han trobat ja a Alemanya, on van posar en comú la realitat de cada centre amb un vídeo de presentació de cada escola. En un portal web es van penjant els treballs del projecte i es fan qüestionaris per tal de veure el nivell tecnològic i l’opinió sobre l’ús de la tecnologia en l’escola per part de pares, xiquets i equip docent.

Jose Vicente Ferris, director pedagògic del centre, mostra en el projecte una opció de treball que pot perdurar en el temps: “Encara que aquest projecte es treballe amb 5é i 6é de primària, estem oberts a treballar coses en secundària, ara o quan acabe el projecte”.

Aquest projecte permet tindre un contacte amb altres centres del continent, veure les seues formes de treball i compartir les bones pràctiques que cadascú desenvolupa al seu sistema educatiu. “Hem vist que Noruega incorpora als xiquets molt prompte a l’ús de la tauleta, però realment es fa d’una forma molt testimonial.”

L’itinerari del projecte fa una escala en cada país, on els mestres presenten l’activitat que coordinaran i faran la resta de centres. Bèlgica fa poc va presentar el projecte per a fer una stop-motion a l’aula, on es pot treballar des de diferents assignatures per fer un projecte comú i que es puga avaluar l’activitat en les dues. Noruega serà l’encarregada de treballar l’emprendedurisme amb una APP que dissenyaran els xiquets per tal de vendre un producte. L’escola d’Alemanya el pròxim mes d’octubre exposarà a la resta de centres com fer un podcast i posarà a l’abast de la resta els llocs on trobar la informació necessària per a dur-ho a terme. Posteriorment el centre de Manises farà una web quest centrada en el periodisme. Finalment serà Gal·les la que serà l’encarregada de rodar una pel·lícula. “Tots els centres treballem el mateix, però cada vegada és un centre el que prepara i presenta l’activitat. Després cada col·legi ho desenvolupa segons el seu currículum i les seues possibilitats. A la fi de cada trimestre presentem els resultats i el procés de creació. Finalment es presentaran a la web per tal que tots puguen veure les bones pràctiques del centre.”

Últimas noticias

Contenido relacionado