martes, 16 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Comença l’escola d’hivern a l’escola de renovació pedagògica

L’asociació MRP Castelló comença hui la formació de l’escola d’hivern amb el lema “Nous temps, més escola pública”.

El MRP es va crear al maig de 1978 per a dur a terme les següents tasques entre altres coordinar i proporcionar les propostes de renovació pedagògica dirigides a la millora de l’educació del País Valencià, intercanviar experiències, iniciatives i investigacions educatives, coordinar el conjunt d’activitats dels moviments de País Valencià, oferir assessorament, fer i consolidar una xarxa de moviments de totes les comarques i pobles del País Valencià, representar el conjunt dels MRP davant les institucions de tot tipus, organitzar trobades anuals d’intercanvi pedagògic, defensar el nostre model d’escola pública, democràtica i valenciana.

Últimas noticias

Contenido relacionado