sábado, 15 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Compromís denuncia que encara no té els comptes de la Diputació d’Alacant

Fullana denuncia que fa quatre mesos que va demanar la documentació.

Compromís ha acusat hui el president de la Diputació, Carlos Mazón, de negar el lliurament de documentació al grup referent als expedients sobre els ingressos de diners de la institució al Partit Popular en l’anterior època en què Mazón va ser vicepresident, entre 2007 i 2015. La coalició ha anunciat que demà acudirà al registre de la institució a arreplegar la informació sol·licitada, ja que la llei estipula que el president tens un termini de 5 dies per al lliurament una documentació ja reclamada el febrer passat.

Tal com es va fer públic fa quatre mesos la coalició va sol·licitar per a adjuntar al procés judicial obert la documentació referent a la justificació de despeses de les anteriors legislatures a fi de comprovar fins a quan es remunta la pràctica d’efectuar ingressos als comptes del partit sense acreditar les despeses com els produïts entre 2015 i 2018. 

Des que la coalició té representació en la institució, 2015, s’ha posat en coneixement públic i judicial una pràctica que nega el propi reglament de la Diputació i que va suposar el traspàs entre 2015 i 2018 de 485.000 euros sense justificació del Grup Político Popular  als comptes del PP, 124.000 dels mateixos a una sucursal de Múrcia de la qual encara no s’acreditat el nom del titular.

La sol·licitud de Compromís requereix els informes d’ingressos des de l’any 2007 fins al 2015, dates en les quals Compromís no tenen accés a la documentació perquè no estava representat en aquesta. Per això, demà, dimarts 16 de març, un representant de Compromís  acudirà al registre de la Diputació a arreplegar la informació sol·licitada en aplicació de l’article 24 de la llei 39/, la qual estableix que “en els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, sense perjudici de la resolució que l’Administració ha de dictar en la forma prevista en l’apartat 3 d’aquest article, el venciment del termini màxim sense haver-se notificat resolució expressa, legitima a l’interessat o interessats per a entendre-la estimada per silenci administratiu”.

Perjudici econòmic a la institució

Després de la disputa política i judicial impulsada per Compromís  en 2015 per a qüestionar la decisions discrecionals en matèria de subvencions i que es va traduir en un canvi en les formes de repartiment, la qüestió de la transmissió de recursos i privilegis partidistes sense control ha sigut un altre dels cavalls de batalla de la coalició. A l’inici de l’any de va formalitzar una primera demanda contenciosa per entendre que el Partit Popular no havia justificat el trasllat de quasi mig milió d’euros al partit conforme a l’ordenanza i per tant no se li podia continuar permetent accedir a la subvenció, fet que s’aplica la majoria d’associacions en aquesta matèria. A més en el procés es va comprovar contradicció en els certificats de justificació del secretari d’organització d ela cúpula provincial Eduardo Dolón i de la gerent del partit, Yolanda Murcia. 

A principis de legislatura es va canviar la proposta d’ordenança  de subvencions després de consensuar Compromís i Ciutadans una proposta que es va elevar a ple i que impedeix de manera explícita els ingressos sense justificació que es portaven fent des de fa anys. El debat se situa  ara en la necessitat de compensar a la institució per aqueixos ingressos sense acreditar efectuats durant anys i que segons Compromís han provocat un prejudici econòmic a la institució. 

El portaveu de Compromís  en la Diputació d’Alacant, Gerard Fullana, ha defensat que “la funció de Compromís  com fiscalitzadora d’una institució que portava dècades operant sense control ha aportat  ja importants beneficies als municipis i anem a seguir en aquesta línea”. Fullana ha advertit al nou poder emergent en el Partit Popular provincial: “Molt abans que plantejar la seua reinserció, el zaplanisme ha de rendir comptes tant presents com passades, perquè la seua gestió que sempre ha confós el partit i la institució ens ha abocat a ser la Diputació que menys ajudes dóna als municipis en l’actualitat”.

Últimas noticias

Contenido relacionado