02:03 - viernes, 1 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Compromís, PSPV i Castelló en Moviment signen una declaració institucional per donar suport al sector pesquer de Castelló

Els grups polítics de Compromís, PSPV i Castelló en Moviment han presentat una declaració institucional conjunta per tal de mostrar el seu suport al model pesquer de Castelló.

En la declaració institucional, les tres forces polítiques han arribat a l’acord de “sol·licitar a la Secretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que, dins del marc normatiu europeu, adopte un pla de vedes biològiques per a les diferents modalitats pesqueres, atés que aquestes mesures tècniques han estat efectives per al manteniment del recurs pesquer”.

Així mateix, també sol·licitaran a la mateixa Secretaria que “es pague de manera retroactiva al sector pesquer la corresponent ajuda per les vedes realitzades per les diferents modalitats de pesca durant els exercicis 2014 i 2015”.

I és que a finals de 2013, el Parlament Europeu, va aprovar un apartat que preveia l’establiment d’ajudes per a la realització de vedes, per raons biològiques, per un total de 180 dies per al període 2014-2020. La contrapartida va ser que la gestió d’aquestes passava a ser competència exclusiva del Govern central, i que les funcions de les comunitats autònomes es limitarien a la fase administrativa, “en contra de l’anterior sistema descentralitzat i que fins avui havia vingut funcionant a la perfecció tant per a pescadors com per a les administracions, entre altres raons, precisament per la proximitat, i no només física, de les parts”.

A la província de Castelló s’han fet, tant per les modalitats de cércol i d’arrossegament, aturs de dos mesos, fins i tot en els anys que aquesta veda no estava inclosa en cap pla d’ajuda, per la qual cosa “deixar d’abonar les ajudes dels anys 2014 i 2015, previstes en el Fons Europeu per mala gestió, i limitar les ajudes al mínim assenyalat suposa deixar especialment la flota d’arrossegament de la província de Castelló a les portes de la seua desaparició”.

Per tot això, PSPV, Compromís i Castelló en Moviment consideren que “és absolutament necessari donar suport a aquesta justa reclamació del nostre sector pesquer, a fi d’aconseguir el just finançament de les vedes biològiques acordades entre el sector pesquer i les administracions implicades.

Últimas noticias

Contenido relacionado