03:10 - jueves, 5 octubre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

El Consell assumeix ja el 100% del deute de EIGE i CIEGSA

El ple del Consell ha ratificat l’assumpció de 106,6 milions d’euros de deute del sector públic empresarial, dels quals 70,6 milions d’euros corresponen a Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA) i altres 36,0 milions, a l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE), organisme en el qual s’han englobat els extints instituts Valencià de l’Habitatge (IVVSA) i l’Ens Gestor de Transports i Ports (GTP).

L’acord adoptat té el seu origen en la Resolució de 24 de juliol de 2013, del conseller d’Hisenda i Administració Pública, mitjançant la qual es va autoritzar a l’Institut Valencià de Finances perquè instrumentara les operacions d’assumpció de deute financer de determinades entitats, per un import màxim de 446 milions d’euros.

No obstant això, esta assumpció no va poder culminar-se en el cas de CIEGSA i EIGE perquè l’entitat financera va voler millorar les condicions dels mateixos en el procés pel qual la Generalitat se subrogava els préstecs,

Finalment, en l’últim any l’entitat ha modificat la seua postura i acceptat estes assumpcions per part de la Generalitat, en el cas de Ciegsa, per tractar-se d’una entitat que va a iniciar un procés d’extinció, i en el de EIGE, per a evitar el risc d’impagament dels interessos (el principal està garantit pel FLA).

La resolució citada es va derivar d’un acord del Consell, de 30 de maig de 2013, relatiu a l’assumpció i capitalització del deute del sector públic empresarial i fundacional i la determinació de les seues condicions, que estableix que l’assumpció del deute financer d’entitats que computen en termes del sistema SEC “haurà d’iniciar-se prèvia autorització del conseller d’Hisenda i Administració Pública, qui determinarà les entitats i els imports màxims per entitat”.

“Una vegada l’Institut Valencià de Finances certifique les operacions efectivament subrogades, estes hauran de sotmetre’s a ratificació del Consell, en l’acord del qual fixarà les condicions en què queda la posició deutora de les entitats pel que fa a la Hisenda de la Generalitat en relació amb el capital viu assumit i els interessos reportats fins al moment de l’assumpció”, afig l’esmentat acord.

En este sentit, l’Institut Valencià de Finances va certificar al març passat les operacions d’endeutament assumides per la Generalitat entre l’1 de maig de 2016 i el 31 de gener de 2017, que van ascendir a 106,6 milions d’euros.

D’esta manera, l’acord d’avui simplement ratifica l’assumpció d’estos 106,6 milions d’euros de deute de CIEGSA i EIGE acordada en 2013, establint les condicions en què queda la posició deutora de les entitats pel que fa a la Hisenda de la Generalitat en relació amb el capital viu assumit.

Així, pel que fa a EIGE, es registrarà un compte creditor a favor de la Generalitat, amb venciment el 31 de desembre de 2027, amb quotes anuals d’amortització constants i manca fins al 31 de desembre de 2017.

Últimas noticias

Lo más leído

Contenido relacionado