domingo, 14 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El Consell autoritza la creació de deute públic per a l’exercici de 2017

El Ple del Consell ha aprovat l’acord pel qual s’autoritza incrementar el deute de la Generalitat per un import màxim de 736.725.290 euros en 2017, d’acord amb el límit fixat en l’article 46 de la llei 14/2016, de Pressupostos de la Generalitat per a 2017.

A aquesta quantitat caldrà sumar els 109,24 milions d’euros derivats de la flexibilització de l’objectiu del dèficit per a totes les comunitats autònomes aprovat pel Govern a la fi de desembre en passar del 0,5% al 0,6% del PIB, amb el que finalment la disposició efectiva d’emissions al llarg de l’exercici aconseguirà els 845,96 milions euros.

La Llei de Pressupostos de la Generalitat fixa en el seu article 46 els límits màxims al fet que ascendiran les operacions financeres que impliquen creació de deute, tenint en compte l’objectiu fixat per a cada comunitat de conformitat amb la normativa vigent en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Aquest mateix article regula la revisió automàtica de l’import per causes previstes, com la modificació de les quantitats incloses en els programes d’estabilitat pressupostària. Per aquest motiu, en aplicació de la llei de Pressupostos, els 736,73 milions es veuran revisats fins als citats 845,96 milions amb la finalitat d’actualitzar les quantitats al nou objectiu de dèficit.

D’import total actualitzat, 655,55 milions corresponen a l’objectiu de dèficit flexibilitzat al 0,6% del PIB per a aquest exercici, mentre que altres 91,24 milions d’euros corresponen a la devolució de les liquidacions negatives de 2008 i 2009 del sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú.

Prop de 100 milions corresponen a l’amortització d’operacions del 97 al 99

Els 99,18 milions d’euros restants corresponen a l’amortització en 2017 de part de les operacions signades en el període 1997-1999 per a finançar infraestructures de les universitats i el pagament de les quals es centrifugó a exercicis futurs per part dels anteriors governs.

En concret, en 2017 es va programar el segon dels tres desemborsaments, i encara falta un tercer, de 100 milions, que arribarà en l’exercici de 2022. Aqueixes emissions no estaven comptabilitzades en els compromisos plurianuals i han representat un important impacte en els comptes d’enguany. Aquest deute no incrementa l’import de l’endeutament total de la Generalitat computat pel Banc d’Espanya, que ja incorpora, entre unes altres, aquestes obligacions financeres de les universitats.

Una vegada autoritzada pel Consell la creació de deute públic per a 2017, l’Institut Valencià de Finances serà l’encarregat de la gestió i emissió d’aquestes quantitats.

Últimas noticias

Contenido relacionado