lunes, 24 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El Consell Escolar Municipal sol·licita a la Conselleria d’Educació la no supressió d’unitats en el CEIP Sant Joan de Ribera.

El Consell Escolar Municipal (CEM) de Burjassot s’ha reunit aquest matí (28-04-2017), en sessió extraordinària, per a la presentació i aprovació d’al·legacions enfront de la proposta d’arranjament escolar presentada per la Conselleria d’Educació per al pròxim curs escolar 2017-2018.

Així, el CEM ha aprovat les al·legacions que impliquen sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport que no suprimisca de forma permanent cap unitat escolar d’Educació Infantil en el CEIP Sant Joan de Ribera. Així mateix, s’han presentat i aprovat les al·legacions presentades per part del mateix centre escolar i de la Coordinadora d’AMPAS.

Des del curs escolar 2002-2003, va començar un llarg procés de desmembrament del CEIP Sant Joan de Ribera, a causa de les obres de rehabilitació d’aquest, tan esteses. Aquesta circumstància, que va fer repartir durant anys als alumnes en diferents localitzacions, ha portat al centre a una disminució notable del nombre de matrícules i a l’amenaça constant de supressió d’unitats escolars. Considerant aquesta delicada situació i atenent també al fet que, des del passat 25 d’abril, la comunitat educativa del CEIP Sant Joan de Ribera ha tornat a reunificar-se entorn del centre rehabilitat, l’al·legació final que el CEM presenta a la Conselleria és que no suprimisca cap de les unitats del CEIP Sant Joan de Ribera, ni en l’etapa d’Educació Infantil ni posteriorment en l’etapa d’Educació Primària, durant diversos cursos escolars, amb l’objectiu que es recupere naturalment el nivell de matriculació en el centre, al mateix temps que es finalitzen definitivament les obres de rehabilitació del centre i es pot iniciar la construcció d’una nova edificació en l’emplaçament cedit pel municipi a aquest efecte.

Últimas noticias

Contenido relacionado