sábado, 20 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

CsenMov acusa al Consorci de Bombers de incomplir les lleis de transparència sobre l’accés a informació

L’agrupació electoral Castelló en Moviment, per veu de la seua diputada Anna Peñalver, ha declarat: “el 1 de desembre vam registrar dos sol·licituds, una sobre la maquinària per a la neteja de les pistes, i l’altra sobre els vehicles no rotulats del Consorci. També el 4 de desembre vam lliurar una  sobre les dietes del personal. Encara estem a l’espera de resposta“.

Segons marca el preàmbul de la llei de transparència d’àmbit estatal, aprovada el 9 de desembre de 2013, el seu objectiu és ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública i regular i garantir el dret d’accés a la informació. D’igual forma, la llei de transparència d’àmbit autonòmic, aprovada el 2 d’abril del 2015, pretén que siga la transparència informativa el que bascules la política de les entitats públiques.

Ambdues lleis també marquen els terminis per donar resposta a les sol·licituds d’informació. La resolució de les mateixes, segons l’article 20 de la llei estatal i l’article 17 de l’autonòmica, ha de resoldre’s en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud.

Aquestes normes obliguen a les administracions públiques, i també a les entitats autònomes com els Consorcis. De fet, per al seu compliment moltes entitats públiques ja han habilitat portals de transparència en les seues respectives pàgines web des de les quals es pot consultar aquella informació que segons la llei ha de ser de caràcter públic. No és el cas del Consorci de Bombers. Tot i estar obligat a publicar les retribucions dels seus alts càrrecs, els comptes auditats, i moltes altres informacions, aquestes segueixen sense estar disponibles al seu lloc web.

Últimas noticias

Contenido relacionado