martes, 16 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

La televisió valenciana “à.” convoca llocs de treball

El Consell Valencià de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha convocat les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal de les categories professionals següents:

a) Tècnic/a en comunicació

b) Tècnic/a en gestió web

c) Tècnic/a en màrqueting

d) Tècnic/a publicista

e) Tècnic/a en audiències

f) Productor/a executiu/a

g) Tècnic/a lingüístic/a

h) Tècnic/a en gestió econòmica i administrativa

i) Tècnic/a de recursos humans

j) Tècnic/a jurídic/a

k) Tècnic/a en telecomunicacions

l) Tècnic/a en informàtica

m) Tècnic/a d’emissió

n) Operador/a d’equip

o) Operador/a de sistemes informàtics

p) Operador/a electrònic/a

q) Administratiu/iva

r) Auxiliar administratiu/iva de Presidència

s) Auxiliar Administratiu/iva

També ha convocat les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal de les categories professionals de direcció i direcció de departaments de la CVMC següents:

a) Direcció del Gabinet Tècnic

b) Direcció de la Secretaria de Presidència

c) Direcció de la Secretaria

d) Director/a del Departament Econòmic i Contractació

e) Director/a del Departament de Recursos Humans

f) Director/a del Departament Jurídic

g) Director/a del Departament Tecnològic

Esta disposició determina que aquestes contractacions temporals s’han de portar a terme mitjançant una borsa de treball pels mèrits, en la qual, a causa de la necessitat d’agilitat en la posada en marxa, s’ha de valorar com a mèrit diferenciat haver treballat en l’antiga RTVV, l’antiguitat i el fet que s’haguera accedit al lloc mitjançant un procés selectiu.

Últimas noticias

Contenido relacionado