sábado, 13 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Podem destaca que la Sindicatura de Comptes confirma la fallida tècnica del Consell pel deficient finançament estatal

Torres ha recordat que l’informe valora l’últim pressupost del Partit Popular al capdavant del Consell, corresponent a 2015, encara que la meitat del mateix ja va ser gestionat pel nou Govern presidit pel socialista Ximo Puig.

Així mateix, el diputat ha indicat que han detectat “les mateixes inèrcies que vèiem anys passats” i ha lamentat que “reflecteix una situació econòmica bastant desastrosa per a la Comunitat Valenciana, que el propi síndic de *Comptes defineix com una fallida tècnica”.

Torres ha destacat l’augment entre 2002 i 2015 en 14.380 milions d’euros en el deute històric de la Comunitat Valenciana així com la falta de liquiditat, ja que la Generalitat té un fons de maniobra negatiu de 10.078 milions, situació que acaba comprometent el pagament als proveïdors.

El parlamentari també ha subratllat que l’informe reflecteix que el mecanisme que ha estat utilitzant el Govern central del PP per al finançament de la Comunitat, el Fondo de Liquiditat Autonòmica (FLA) ha generat deute, arruïnant encara més als valencians i valencianes, contràriament al que defensa el Ministre d’Hisenda, Cristobal Montoro.

Aixi, l’endeutament financer ha crescut un 13,4 % durant 2015 per els préstecs formalitzats a l’empara dels mecanismes estatals de finançament, i l’assumpció de deute financer d’altres ens.

El document assenyala que s’observa un greu desequilibri en les principals magnituds economicofinanceres de la Generalitat, com fons propis que tenen un import negatiu de 25.419 milions d’euros o un endeutament financer de 39.579 milions.

Paral·lelament, ha enlletgit al PP la “dubtosa comptabilitat del Consorci Hospitalari General de València i Provincial de Castelló, que han sigut remeses al Tribunal de Comptes”, davant la falta de competència sancionadora de la pròpia Sindicatura.

En aquest sentit, Torres ha recordat que Podem va realitzar una proposta de reforma de la llei de la Sindicatura de Comptes en la qual, entre altres qüestions, planteja que aquest organisme estatutari tinga capacitat sancionadora i majors competències respecte a la recerca.

Quant a l’estructura de l’informe, Torres ha assenyalat que “es nota la mà del nou síndic de Comptes, Vicent Cucarella, quant a la claredat i llegibilitat, qüestions que ja va reclamar Podem en les seues al·legacions a l’informe del passat any”.

Últimas noticias

Contenido relacionado