viernes, 14 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Política Lingüística estableix el calendari de les proves de certificació de les escoles oficials d’idiomes

Les proves es faran entre el 22 de maig i el 21 de juny en període ordinari i entre el 3 i el 13 de setembre en període extraordinari

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ (consultar ací) la resolució per la qual s’estableix el calendari de matriculació i de realització de les proves de certificació dels diferents nivells i idiomes a les escoles oficials d’idiomes.

La nova convocatòria dona continuïtat a les millores que es van introduir els cursos anteriors. Entre aquestes mesures, tot l’alumnat de les escoles oficials d’idiomes, oficial i lliure, tindrà la possibilitat de poder-se examinar en la convocatòria extraordinària de setembre només de les destreses no superades en la convocatòria ordinària.

Aquestes millores en Política Lingüística de la Generalitat s’han traduït també en un augment de 14 a 17 idiomes i un increment de places fins a 98.800 al curs 2018-2019, la qual cosa suposa un 23,5% de places més que l’any passat.

A més, la realització de la prova extraordinària de setembre tindrà lloc en la mateixa escola on es va fer la prova de la convocatòria ordinària. Com a principal novetat, l’alumnat matriculat abans del curs 2018-2019 en les escoles oficials d’idiomes d’Alacant, Castelló, Quart de Poblet i València que vulga fer la prova de certificació en les set escoles de nova creació, no ha de pagar trasllat d’expedient.

L’alumnat lliure que supere tres de les quatre destreses de la prova de certificació podrà matricular-se en segon curs del mateix nivell que no haja superat en la convocatòria extraordinària, sense la necessitat de fer la prova de nivell.

Calendari de matriculació d’alumnat oficial

Quant al calendari de matriculació, l’alumnat que al llarg del curs acadèmic 2018-2019 estiga matriculat en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana en l’últim curs de nivell A2, en l’últim curs de nivell B1, en l’últim curs de B2 o en els nivells C1 o C2, podrà inscriure’s per a fer la prova de certificació corresponent a l’escola oficial d’idiomes on curse els seus estudis.

Aquesta inscripció es farà, exclusivament, per via telemàtica i estarà exempta del pagament de taxes, i es farà des de les 9.00 hores del dia 11 de febrer fins a les 15.00 hores del dia 25 de febrer de 2019.

Finalitzat el termini d’inscripció, les escoles oficials d’idiomes valencianes faran públiques les llistes provisionals de l’alumnat inscrit en la prova de certificació el dia 1 de març. Transcorregut el termini de 10 dies per a fer esmenes, les llistes definitives de l’alumnat inscrit en la prova de certificació s’hauran de publicar a les escoles oficials d’idiomes amb anterioritat al dia 22 de març.

Alumnat lliure

Pel que fa a l’alumnat no matriculat en les escoles oficials d’idiomes o que haja renunciat a la matrícula, el període de matriculació telemàtica comprendrà des de les 9.00 hores del dia 11 de febrer fins a les 15.00 hores del 25 de febrer. El pagament de les taxes i la presentació de la documentació requerida en secretaria de l’EOI s’haurà de fer obligatòriament dins del termini comprés entre el dia 12 de febrer i el dia 8 de març.

El llistat provisional d’admesos es publicarà el 13 de març, i el definitiu, després d’haver donat un termini de 10 dies per a esmenes, el 2 d’abril.

Calendari proves de certificació

Quant al calendari de les proves ordinàries, les destreses escrites es faran entre el 22 de maig i el 21 de juny. Pel que fa a la prova de la destresa d’expressió i interacció oral, cada escola d’idiomes fixarà les dates de realització, i es podrà fer abans que les destreses escrites, a partir del 22 de maig.

Finalment, les destreses escrites de les proves extraordinàries es faran entre el 3 i el 13 de setembre, i la data de realització de la destresa oral també serà establida per cada escola d’idiomes, i es podrà fer amb anterioritat a les destreses escrites.

Últimas noticias

Contenido relacionado