domingo, 14 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Educació destinarà més de 80.000 euros per a la realització de cursos de formació per a instructors d’empreses que col·laboren en FP Dual

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana l’anunci de licitació pel qual es destinaran més de 80.000 euros a cursos de formació per a 1.170 instructors i instructores d’empreses que col·laboren en FP Dual.

Es tracta de la primera vegada que la Conselleria organitza aquests cursos de formació que tenen com a principal objectiu millorar la formació didàctica i pedagògica del personal de l’empresa que exercisca la funció d’instructor de l’alumnat d’FP Dual que estiga realitzant el seu període de formació en aqueixa empresa.

El pressupost base de licitació és de 70.200 euros més IVA, i estarà cofinançat pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu Regional Comunitat Valenciana 2014-2020.

En concret, la Conselleria ha previst la realització d’un total de 39 cursos formatius que tindran una durada de 20 hores cadascun i que es realitzaran 2 a la província de Castelló, 7 a la d’Alacant i 30 a la de València. Cadascun dels cursos podrà atendre fins a 30 participants, per la qual cosa es preveu formar un total de 1.170 instructors.

La Formació Professional Dual és el conjunt de les accions que tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una qualificació professional que combine la formació rebuda en un centre educatiu amb l’activitat formativa en una empresa, i, amb això, aconseguir la implicació de les empreses en el programa educatiu per a afavorir la inserció laboral i la contractació directa de l’alumnat.

L’adquisició de les competències en el mateix lloc de treball, en íntima relació amb les necessitats del mercat laboral, suposa un major acostament entre l’estudiant i el seu futur professional.

Per a poder exercir correctament aquest període formatiu, les empreses que col·laboren amb l’FP Dual han de designar, d’entre els seus treballadors, persones per a tutelar i instruir l’alumnat durant l’exercici de l’activitat formativa en el centre de treball. Aquestes persones es denominen instructors o instructores d’empresa.

En concret, les funcions de l’instructor o instructora de l’empresa, quant a la realització dels mòduls impartits en Formació Professional Dual en l’empresa, són formar l’alumnat a càrrec seu durant el període en què realitze les activitats formatives en l’empresa d’acord amb el projecte de Formació Professional Dual aprovat; coordinar-se amb el tutor o tutora de Formació Professional Dual del centre educatiu en aspectes relacionats amb el desenvolupament de les activitats formatives realitzades per part de l’alumnat en l’empresa, així com emetre un informe final individualitzat per a cada alumne o alumna del qual haja sigut instructor i instructora, en el model oficial.

Últimas noticias

Contenido relacionado