15:02 - lunes, 26 febrero 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Educació informa els centres educatius de Castelló de la nova convocatòria del programa Erasmus + 2016

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha organitzat una jornada informativa dirigida als centres educatius de la província de Castelló a fi de donar a conéixer la nova convocatòria del programa Erasmus + 2016. La jornada ha comptat amb la participació del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, que ha explicat el procediment per participar en aquestos programes europeus als representants de centres educatius de Primària, Secundària, FP, i escoles de persones adultes.

Es tracta de la segona reunió informativa després de la celebrada a València la setmana passada. Aquest dijous 21 de gener, la jornada tindrà lloc a Alacant. La descentralització de les reunions té com a objectiu que els centres educatius interessats a participar en el programa Erasmus+ puguen rebre la informació de la convocatòria sense haver de realitzar grans desplaçaments.

En el transcurs de la trobada s’ha informat els centres de les dates per a poder presentar la sol·licitud de participació. En concret, els centres que vulguen participar en el programa europeu de mobilitat de docents i alumnes, és a dir, en l’acció clau 1, tindran fins al dia 2 de febrer, i els centres que vulguen participar en l’acció clau 2, dirigida a associacions estratègiques en l’àmbit de l’educació i la formació, tindran de termini fins al 31 de març.

Objectius +

Erasmus+ és el programa de la UE en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període 2014-2020. Es tracta del programa únic que impulsa les perspectives laborals i el desenvolupament personal, a més d’ajudar als sistemes d’educació, formació i joventut a proporcionar un ensenyament i un aprenentatge que doten les persones de les capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura.

Aquest programa europeu permet incrementar la qualitat i la dimensió europea de l’educació, recolzar les millores en els enfocaments pedagògics i en la gestió escolar, així com millorar la motivació i incrementar la mobilitat de l’alumnat i del personal educatiu.

En concret, dins del programa es troba Erasmus+: Comenius, que se centra en les activitats del programa pertanyents exclusivament a l’àmbit de l’educació escolar; Erasmus+: Erasmus, consistent en les activitats del programa pertanyents exclusivament a l’àmbit de l’educació superior i centrades en els països del programa; Erasmus+: Erasmus Mundus, en els títols conjunts de màster Erasmus Mundus; i Erasmus+: Leonardo da Vinci, en les activitats del programa pertanyents exclusivament a l’àmbit de la formació professional.

Així mateix, el programa també inclou les activitats del programa pertanyents exclusivament a l’àmbit de l’aprenentatge de persones adultes, denominat Erasmus+: Grundtvig; les activitats pertanyents exclusivament a l’àmbit de l’aprenentatge no formal i informal dels joves, sota el nom d’Erasmus+: la Joventut en Acció; les activitats pertanyents exclusivament a l’àmbit dels estudis de la Unió Europea, denominades Erasmus+: Jean Monnet; i les activitats de l’àmbit esportiu, sota el nom d’Esramus*: Esports.

Promoció del multilingüisme i la inclusió

En el transcurs de la jornada també s’ha explicat que un dels objectius específics del programa és promoure l’aprenentatge de les llengües i la diversitat lingüística. La falta de competències lingüístiques és una de les principals barreres a la participació en els programes europeus d’educació, formació i joventut. Les oportunitats creades per a oferir suport lingüístic estan orientades a augmentar l’eficiència i l’efectivitat de la mobilitat, a millorar el funcionament de l’aprenentatge i, per tant, a contribuir a l’objectiu específic del programa.

Així mateix, el programa Erasmus+ té com a objectiu promoure l’equitat i la inclusió a fi de facilitar l’accés dels participants que procedeixen d’entorns desfavorits i tenen menys oportunitats que els seus companys quan la situació desfavorable els limite o els impedisca la participació en activitats transnacionals per motius com ara: discapacitat, dificultats educatives, obstacles econòmics, diferències culturals, problemes de salut, obstacles de caràcter social, o geogràfics.

Últimas noticias

Contenido relacionado