sábado, 13 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Educació proposa la convocatòria de 4.946 places d’oposicions docents per a 2018 i per a 2019

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha proposat, a la Comissió Tècnica de Seguiment d’Oferta Pública, la convocatòria de 1.250 places de lliure accés per a Infantil i Primària en 2018 i 2.283 de Secundària i altres especialitats per a 2019: la resta de places, 1.413 són de promoció interna.

Aquestes xifres són fruit del càlcul de places tenint en compte que el Govern espanyol prohibeix convocar-ne més del que marca en la taxa de reposició, ja que autoritza només a ocupar aquelles que queden lliures per jubilació o forces majors.

Segons el conseller Vicent Marzà, “instem el Govern espanyol que suprimesca la limitació que suposa la taxa de reposició i així poder convocar més places”.

L’objectiu de la conselleria és incrementar l’estabilitat de les plantilles docents valencianes i convocar les places de manera concentrada perquè els aspirants tinguen més oferta, més temps per a preparar-se i saber en previsió fins al 2019 quantes places i de quines especialitats es convocaran: “Com ja vam dir a la Mesa Sectorial, seguim pensant que és millor per a qualsevol opositor saber amb previsió quantes places i quan es convocaran de la seua especialitat, que anar fent convocatòries amb poca oferta durant tres anys”, ha afirmat el secretari autonòmic, Miquel Soler.

Per a 2018, s’ha proposat convocar places de lliure accés d’Infantil i Primària distribuïdes de la següent manera: 400 d’Educació Primària, 300 d’Educació Infantil, 200 d’Audició i Llenguatge, 150 d’Anglés, 80 d’Educació Física, 60 de Música i 60 de Pedagogia Terapèutica.

Pel que fa a la convocatòria de 2019, destinada a cossos de professorat d’ensenyament secundari i altres especialitats, s’ha determinat proposar 1.505 places de lliure accés per a professorat de Secundària de 31 àrees d’ensenyament, 470 de 21 cicles de Formació Professional, 75 d’escoles oficials d’idiomes, 37 de catedràtics de Música i Arts Escèniques, 98 de professors de Música i Arts Escèniques i 98 de professorat d’Arts Plàstiques i Disseny. La resta, aproximadament unes 1.500, són de promoció interna.

D’aquesta manera, la Conselleria d’Educació pretén donar major estabilitat a la plantilla docent, la qual cosa repercutirà en una millora de la qualitat educativa, ja que els centres disposaran d’un major nombre de personal funcionari de carrera i els funcionaris de carrera podran optar a destinacions definitives.

A més, l’Administració educativa ha proposat, per a intensificar l’estabilitat de les plantilles, que el professorat interí que ocupa vacants en centres educatius, continue en eixos centres si així ho confirma, per tal d’evitar que hagen de canviar d’escola o institut cada any i garantir així una major implicació dels docents en els projectes educatius dels centres on treballen.

Últimas noticias

Contenido relacionado