martes, 16 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El Consell Agrari d’Almassora impulsarà la formació agrícola amb el Banc de Terra

El Consell Agrari Municipal ha aprovat les bases per a promoure el Banc de Terra d’Almassora com a oportunitat formativa en 2016. En l’actualitat, aquesta proposta, que va nàixer en el seu moment per a impulsar el lloguer de parcel·les agrícoles abandonades o en ús, no té activitat, per la qual cosa l’equip de govern pretén ampliar els usos i convertir les finques dels propietaris participants en terreny de pràctiques para persones aturades o en risc d’exclusió social.
Els objectius prioritaris són garantir la continuïtat de l’activitat agrària municipal i, a més, oferir una formació agrícola directa que puga servir com a recurs laboral a determinats sectors de la població. Per a açò, l’equip de govern es reunirà amb les ONG d’Almassora per a establir un públic objectiu al que cedir temporalment els horts dels propietaris que vulguen participar en aquesta proposta.
El projecte parteix de la creació d’un registre de parcel·les disponibles per al seu lloguer. El consistori actuarà d’intermediari per a informar, facilitar el contacte i agilitar els tràmits entre el propietari-arrendador i l’agricultor-arrendatari. Les dues parts interessades seran les que fixaran els termes de l’acord. Aqueix lloguer es gestionarà mitjançant un contracte en els termes que s’acorden entre les parts.
Fins avui, el Banc de Terra d’Almassora estava destinat a: agricultors que volen augmentar la superfície de les seues explotacions, propietaris que no desitgen conrear les seues parcel·les, persones que volen iniciar-se en l’activitat agrícola i cooperatives i altres empreses agràries. L’equip de govern vol reactivar el projecte, que en aquests moments no té activitat, i ampliar-ho per a formació de persones aturades o en risc d’exclusió social, en funció de les necessitats que consensue amb les entitats benèfiques.
“Es tracta d’acostar l’oferta i la demanda a través d’un projecte fomatiu que pot ser útil per a ambdues parts. D’una banda, els propietaris evitarien l’abandó de les parcel·les o millorarien el seu rendiment i, per un altre, els participants en el projecte aprendrien a conrear la terra, els cicles de l’agricultura i explicarien així amb més oportunitats per a incorporar-se al mercat laboral”, segons el regidor d’Agricultura, Santiago Agustí. També l’alcaldessa, Susanna Nicolau, ha animat a participar en aquesta proposta “que evitarà la pèrdua de superfície agrària d’Almassora i ampliarà les capacitats laborals dels inscrits”.

Últimas noticias

Contenido relacionado