domingo, 14 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El Consell de Participació Ciutadana crea dos grups de treball sobre reglaments i urbanisme

La regidora de Participació Ciutadana, Ali Brancal, ha informat que, durant la celebració en la vesprada d’ahir de l’últim Consell Municipal de Participació Ciutadana, es va decidir la creació de dos nous grups de treball que versaran sobre Ordenances, Reglaments, Fiscalitat i Transparència el primer i Territori, Mobilitat i Habitatge el segon.

Aquests dos nous grups de treball van ser triats, tant en nombre com en contingut i nom dels mateixos, després de sotmetre’s a votació del Ple del Consell. A més, la presidenta del Consell, la regidora Ali Brancal, va sol·licitar l’elecció de voluntaris que volgueren formar part de cadascuna d’aquestes comissions de treball. Una àmplia majoria va votar per la creació de tots dos grups operatius.

La regidora de Participació ha mostrat la seua satisfacció perquè aquestes comissions de treball “seran una eina de suport a l’hora de prendre decisions sobre temes tan importants com els reglaments i ordenances municipals, la transparència, l’urbanisme o l’habitatge”.

Brancal ha avançat que algunes de les primeres encomanes realitzades als nous grups de treball serà la de “proposar criteris per a elaborar l’esborrany del Reglament de Funcionament del Consell Municipal de Participació Ciutadana”. També se’ls ha proposat estudiar les futures bases de les subvencions de Participació Ciutadana, l’ordenança reguladora de cessió de locals i el futur reglament de Pressupostos Participatius.

A més, durant la celebració del Consell, la regidora va destacar “la gran participació i l’interés mostrat per tots aquells que van intervenir en el procés de Pressupostos Participatius, que s’ha dut a terme de manera ràpida i sense moltes complicacions”.

Finalment, Brancal també va explicar al Ple del Consell les línies bàsiques del pressupost de l’Ajuntament de Castelló de 2016 en matèria de Participació Ciutadana.

Últimas noticias

Contenido relacionado