23:10 - martes, 3 octubre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

El Consell resol 46.495 sol·licituds per rebre el servei de justícia gratuïta

El servei d’Assistència Jurídica Gratuïta de la Generalitat, dependent de la Conselleria de Justícia, Administracions Públiques, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ha resolt en el primer semestre de 2017 un total de 46.495 sol·licituds per rebre assistència lletrada a costa del Govern valencià en col·laboració amb els col·legis d’advocats de la Comunitat Valenciana. D’aquestes 46.495 sol·licituds, més del 83% d’elles van ser estimades favorablement.

Per províncies, la de València va registrar en aquest període un total de 22.721 sol·licituds, seguida d’Alacant amb 19.458 i 4.316 a Castelló. A València, el 84,40 per cent de les sol·licituds es van resoldre favorablement, mentre que a Alacant, el percentatge va descendir al 76,45 per cent i a Castelló va ser del 88,42%.

Durant tot l’any passat, van anar 112.997 els usuaris beneficiats per aquest servei públic a la Comunitat Valenciana. D’ells, 12.505 van ser a Castelló, 48.607 a Alacant i 51.885 a València.

Aquesta setmana la Generalitat ha fet efectiu al Consell de Col·legis d’Advocats de la Comunitat Valenciana el desemborsament de 5.968.268 euros corresponents al pagament del torn d’ofici del primer trimestre de 2017. Els procuradors també han rebut 858.661 euros per les actuacions dutes a terme en el torn d’ofici del mateix període.

L’assistència jurídica gratuïta es canalitza a través dels Serveis d’Orientació Jurídica (SOJ) dels diferents col·legis d’advocats valencians. Entre les funcions dels SOJ destaquen, entre altres, l’assessorament previ a les persones que sol·liciten assistència jurídica gratuïta amb la finalitat d’orientar i canalitzar les seues pretensions i informar sobre la possibilitat d’accés a mitjans extrajudicials alternatius de solució de conflictes.

A més, a la Comunitat Valenciana, des del passat 10 de febrer, està en vigor el nou reglament d’assistència jurídica gratuïta elaborat per la conselleria de Justícia. El reglament estén el servei de justícia gratuïta a un major nombre de col·lectius i millora l’assistència per mantenir el compromís del Consell amb els més desfavorits. En aquest sentit, la normativa millora la seua cobertura i estén l’atenció de manera especialitzada. Segons ha explicat la consellera Gabriela Bravo, “la implantació d’aquest nou model de justícia gratuïta millora i estén l’atenció especialitzada d’aquells grups socials més necessitats de suport públic quan es veuen obligats a defensar els seus drets i els seus interessos davant les administracions públiques”.

Entre les novetats destaca el reforç dels serveis d’orientació i accés a la justícia de les persones amb diversitat funcional, a les quals tinguen la capacitat modificada judicialment o siguen presumptes incapaces, i a les persones depenents quan en tots aquests casos requereixin l’ajuda d’altres persones per realitzar les activitats més essencials de la vida diària. Tal com ha dit Gabriela Bravo “és una proposta que aplica una política proactiva d’igualtat d’oportunitats mitjançant accions positives que impulsa l’Administració

A més, el nou reglament posa en funcionament nous serveis d’orientació jurídica especialitzats en l’àmbit de l’estrangeria i immigració, on les persones que acudisquen rebran informació i assessorament sobre la seua situació legal de residència o sol·licituds d’asil o refugi.

Últimas noticias

Lo más leído

Contenido relacionado