El ICV realitzarà les ortofotos de tot el territori valencià

618

L’Institut Cartogràfic València, ICV, ha tret a licitació el contracte per actualitzar les ortofotos amb vol fotogramètric de les províncies de Castelló, València i Alacant i aconseguir així tenir una foto fixa anual del territori de la Comunitat Valenciana, segons ha explicat el director del ICV, Xavier Navarro.

Amb aquest objectiu, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV, ha publicat la licitació del contracte per a la realització d’un vol fotogramètric digital de 22 cm sobre la Comunitat Valenciana i la posterior realització de les ortofotos de 25 cm sobre la superfície de tot el territori valencià.

Tal com ha destacat el director, per a l’exercici 2018 està previst continuar amb la dinàmica de treballs cartogràfics en què ha treballat l’Institut Cartogràfic durant 2017, “prioritzant els projectes estructurals que vertebren el funcionament de l’organisme i li permet proveir d’informació cartogràfica de referència actualitzada i de qualitat a la resta d’administracions valencianes”.

En aquest sentit, Navarro ha afegit que es continua així “el treball iniciat aquest any amb l’elaboració d’una primera ortofoto de tot el territori valencià i que ha col·locat a l’institut valencià al nivell d’altres agències nacionals de cartografia”.

La superfície total de l’ortofoto a obtenir serà de 2.479.070 hes i el valor estimat del contracte ascendeix a 1.820.884 euros sense IVA, amb un termini d’execució de 24 mesos des de l’adjudicació, prorrogable dos anys més.

L’execució d’aquest treball consistirà en la realització d’un vol fotogramètric digital sobre les províncies de Castelló, València i Alacant. Les imatges registrades pel sensor fotogramètric seran posteriorment utilitzades per obtenir el model digital del terreny, que tindrà una resolució de 5 metres, i posteriorment, s’obtindrà l’ortofoto.

L’ortofoto resultant tindrà una resolució de 25 cm de píxel i disposarà de quatre bandes espectrals (blava, verd, vermell i infraroig). Amb aquestes bandes espectrals es podran visualitzar diferents combinacions de bandes per així poder ressaltar diferents elements del territori i poder visualitzar diferents índexs com per exemples aquells referits a vegetació.

D’aquesta forma, ha assenyalat Navarro, “s’obtindrà un registre cartogràfic actualitzat i amb un alt nivell de detall i precisió que servirà per a actualitzar la cartografia del ICV i per a multitud d’estudis sobre el territori valencià”.

El director del ICV ha destacat que la resolució del vol fotogramètric de 25 cm “està permetent que l’institut aborde l’actualització de tota la seua cartografia 1:5.000 i tenir una ortofoto completa d’una mateixa data en tot el territori alguna cosa que no havia passat fins ara”.

Les empreses interessades tenen de termini fins al 18 de gener de 2018 per presentar la documentació en l’Institut Cartogràfic Valencià, Ciutat Administrativa 9 d’Octubre (carrer de la Democràcia, 77, torre 1, planta 1a, València).