viernes, 19 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El ple d’Almassora s’adhereix a la PAH per a regular el dret a l’habitatge

El ple de l’Ajuntament d’Almassora aprovarà aquesta vesprada, previsiblement per unanimitat, les propostes presentades per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) que insten al Govern a aprovar una Llei reguladora del Dret a l’Habitatge. Els punts bàsics de l’acord negociat entre tots els grups amb representació municipal aborden: mesures de segona oportunitat, lloguer digne, habitatge garantit, subministraments bàsics i creació d’un observatori de l’habitatge.

L’apartat d’habitatge garantit estableix que els bancs garantiran un lloguer social “per a les persones deutores de bona fe i les seues unitats familiars, que havent cedit el seu habitatge únic i habitual en dació en pagament no disposen d’alternativa habitacional”. El document també assenyala que els col·lectius vulnerables que no puguen fer front al pagament del lloguer d’habitatges obtindran ajudes que els garantisquen evitar el desnonament.

Aquest apartat arreplega, a més, la sol·licitud d’un parc públic d’habitatge a través de la mobilització de pisos buits en mans d’entitats financeres i filials immobiliàries,entre uns altres, a través d’un lloguer social que no superarà el 30% dels ingressos de la unitat familiar. “En cap cas es podrà realitzar el desallotjament o desnonament de persones en situació de vulnerabilitat, ja siga per impagament de lloguer o ocupació en precari motivada per la falta d’habitatge, sense que l’Administració competent garantisca un reallotjament adequat”, assenyala l’acord.

El document inclou mesures com la dació en pagament retroactiva i la condonació del deute, l’eliminació per part de les entitats bancàries de les clàusules declarades abusives per les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea i la prohibició d’executar la primera i únic habitatge dels titulars i els avaladors per a exigir la seua responsabilitat.

Quant al lloguer digne, l’Ajuntament d’Almassora reclamarà al Govern central la regulació en favor dels inquilins introduint mecanismes de seguretat en la tinença, estabilitat en la renda i allargant el termini mínim de durada del lloguer, com a mínim, fins als 5 anys.

L’acord que passarà aquesta vesprada pel ple advoca per impedir els talls de subministrament bàsic d’aigua, llum i gas de les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat. El pagament dels subministraments bàsics per a les famílies en aqueixa situació es farà d’acord a la capacitat adquisitiva de la unitat familiar, sempre respectant els estàndards de Nacions Unides. Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no puguen ser coberts per les persones vulnerables seran assumits per les empreses subministradores.

El document inclou la creació d’un observatori de l’habitatge que estaria compost per representants de les institucions i la societat civil. Serà l’encarregat d’investigar i analitzar la situació de l’habitatge a Espanya. Entre les seues funcions figuraria fer censos periòdics d’habitatges buits, fer seguiment de les polítiques públiques, etc.

Últimas noticias

Contenido relacionado