viernes, 19 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El registre d’empreses de Vilafamés desperta l’interès de tots els sectors de la localitat

40 persones, representants d’empreses i professionals de Vilafamés, han assistit a la reunió convocada per la regidoria d’Urbanisme per a donar a conèixer el nou Registre de comerços, empreses i professionals de la localitat. L’objectiu del mateix és facilitar la contractació pública per part del consistori. En ell es poden inscriure professionals, tècnics, autònoms, empreses, bars, restaurants…Tots ells podran participar en una borsa rotativa per a activitats que contracte l’Ajuntament. A més servirà d’eina de consulta per a les convocatòries i compres municipals i de tercers que sol·liciten la informació al consistori. El regidor d’Urbanisme, Sergi Trilles, ha assenyalat que “la prioritat de l’equip de Govern és fomentar la contractació en la pròpia localitat”. D’aquesta manera es compleix amb un dels punts del pacte de Govern.

Inicialment l’ordre de les borses rotatives es realitzarà mitjançant un sorteig. També s’intentarà, regularment, ajustar les quantitats econòmiques contractades perquè tots realitzen labors per un import semblant. Quan hi haja obres o actuacions amb memòries valorades, contractes, serveis o concessions, totes les empreses o professionals seran avisats perquè presenten les seues propostes econòmiques o candidatures. Les actuacions realitzades mitjançant aquestes borses es faran públiques per a fomentar la transparència.

També obert a tot tipus de persones físiques

D’altra banda, el registre també permetrà que s’apunten persones en situació de desocupació o que estiguen interessades a inscriure’s en un registre municipal. Aquest registre es posarà a l’abast de terceres empreses que ho desitgen. Així, aqueixes empreses podran tenir en compte el registre a l’hora de realitzar una contractació. D’aquesta manera s’establirà una relació directa entre demandants i oferta.

El registre inicial comença el 21 de gener i finalitzarà el 12 de febrer, però es podrà sol·licitar la inscripció sempre que es desitge. La borsa s’actualitzarà durant la primera setmana de cada mes. Tota la informació per als interessats estarà disponible en www.vilafames.es

Últimas noticias

Contenido relacionado