martes, 25 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Les Escoles Oficials d’Idiomes faran vaga el 6 de setembre

El passat 30 de juny la Conselleria d’Educació va fer arribar a les EOI una circular amb uns “aclariments” a unes instruccions d’inici de curs que no havien passat per mesa sectorial, tràmit previ establert al Text Refòs de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic per totes aquelles normes que afecten les condicions laborals del professorat. Aquests aclariments modificaven les condicions laborals del professorat d’EOI i retallaven hores en caps de departament de llengües “menudes” i en coordinacions de totes les llengües. No va ser fins el 20 de juliol que es va celebrar la Mesa Sectorial en què es van negociar aquestes instruccions que ja s’havien remés als centres.

Durant el mes de juliol, STEPV va convocar assemblees per informar el professorat de les EOI de la retallada i va convocar concentracions en la Conselleria el dia de la Mesa Sectorial. Com que l’administració no va modificar les instruccions (que es van publicar el 27 de juliol), es van continuar celebrant assemblees en juliol i el passat 2 de setembre, les quals han decidit convocar vaga el dia 6 de setembre, dia de celebració de les proves extraordinàries de B1 d’Anglès i C2 de Valencià.

Els objectius de la vaga són els següents:

  1. Mostrar el rebuig a la Resolució de 21 de juliol de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dicten instruccions en termes d’ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d’idiomes valencianes durant el curs 2017-18, publicada en DOGV el dia 27 de juliol.
    Aquestes instruccions representen una retallada de les hores destinades a tasques de cap de departament i de coordinacions que afecta directament, segons dades oferides per la mateixa Conselleria d’Educació en mesa sectorial, a 106 persones, aproximadament el 15% del professorat de les EOI.

A més, a banda d’aquesta xifra de persones afectades directament, cal afegir totes aquelles persones que, indirectament, també ho estan: en primer lloc, professorat interí que ha vist reduïda o limitada la càrrega lectiva dels seus contractes de treball com a conseqüència del canvi normatiu (en especial de llengües com ara Espanyol per a Estrangers, Àrab, Italià, etc.); i, en segon lloc, i no per això menys important, tot l’alumnat de les EOI del País Valencià, que pot veure disminuïda la qualitat de l’ensenyament oferit i de les proves de certificació. És a dir: són una retallada de les condicions laborals del professorat i també del servei public.

  1. Exigir que s’òbriga una veritable negociació amb la Conselleria d’Educació d’unes noves instruccions que retornen als criteris anteriors de les reduccions per coordinacions i caps de departament, que eren fins ara d’un grup lectiu, sense especificar si era reglat o formatiu, i, el més important, sense crear distincions entre llengües. Aquesta demanda de retorn al criteri anterior va ser reiterada per tots els sindicats presents en la Mesa Sectorial d’Educació celebrada el 20 de juliol i presidida pelDGde Centres i Personal Docent i pel DG de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

Les tasques realitzades per caps de departament i per les persones coordinadores són essencials per efectuar una millora constant de la qualitat del servei públic que mereix rebre la ciutadania a les Escoles Oficials d’Idiomes, tant en ensenyament oficial com en les proves de certificació.

En cas que la Conselleria iniciara aquest procés de negociació, es desconvocaria la vaga immediatament.

  1. Manifestar el rebuig a les formes emprades per l’administració, que va comunicar el canvi als centres docents el dia 30 de juny, mitjançant uns “aclariments” a unes instruccions que no havien passat per mesa sectorial. La data del 30 de juny mostra una desconsideració greu envers els centres docents, ja que el curs següent ja està planificat i la matrícula calendaritzada; i cal tindre en compte que són milers les persones que es matriculen cada curs a les EOI. El canvi, doncs, també ha representat un trasbals organitzatiu que no beneficia en res el correcte funcionament dels serveis públics.

STEPV espera que la Conselleria d’Educació recapacite i convoque abans del 6 de setembre la Mesa Sectorial per a tractar aquestes instruccions i atenga les peticions del Sindicat i del professorat de les EOI.

Últimas noticias

Contenido relacionado