domingo, 23 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Esbrina com aconseguir les ajudes per al lloguer

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria de les ajudes de lloguer del 2017 per a afavorir l’accés a l’habitatge i garantir el dret, contemplat en la nova Llei per la Funció Social de l’Habitatge.

El termini per a poder optar a aquestes ajudes és d’un mes i s’obri aquest dijous, 4 de maig, fins al dia 5 de juny. D’aquestes ajudes, contemplades dins del Pla Estatal d’Habitatge, es beneficien totes aquelles persones que complisquen els requisits de límit de lloguer i d’ingressos dels sol·licitants, que no podran ser superiors a tres vegades el IPREM.

Les subvencions, convocades per la conselleria que dirigeix María José Salvador, poden arribar fins a un 40% del preu del lloguer, amb un màxim de 2.400 euros anuals i per primera vegada, enguany la Generalitat realitzarà una aportació addicional d’un 10%, fins a un màxim de 3.000 euros, per a aquelles persones amb especial vulnerabilitat. Se subvencionaran tots les factures de lloguer des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2017.

Tramitació telemàtica

La tramitació de les ajudes es realitzarà de forma telemàtica el que suposarà “més comoditat per als sol·licitants i major celeritat en la tramitació”, ha indicat la directora general de l’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró.

Els interessats disposen de tota la informació que necessiten en la pàgina web de la conselleria consultar ací o en el telèfon 012. Els diversos tràmits que hagen d’emplenar-se en el procediment es publicaran en la web oficial de la Conselleria d’Habitatge, publicació que els serà comunicada a les persones interessades mitjançant SMS.

Grups prioritaris

La directora general ha explicat que “igual que l’any passat, s’han ampliat els grups prioritaris i flexibilitzat les ajudes perquè arriben a més persones”. Així, juntament amb les persones afectades per un desnonament, els joves menors de 30 anys i les famílies monoparentals i nombroses, tindran prioritat les persones amb diversitat funcional, les dones víctimes de violència de gènere, els joves extutelades i les persones amb renda garantida de ciutadania reconeguda.

En aquesta convocatòria s’han adaptat les ajudes a la nova Llei per la Funció Social de l’Habitatge, que va entrar en vigor el passat 1 de març, i tindran també prioritat les persones que estiguen en el Registre de Demandants d’Habitatge contemplat en la llei.

Per a tots els municipis de la Comunitat

Igualment, la conselleria manté l’extensió a la resta de municipis que quedaven limitats per l’anterior govern i poden optar a aquestes ajudes els ciutadans de tots els municipis de la Comunitat Valenciana al marge del nombre d’habitants que tinga la localitat on visquen. “Hem eliminat la restricció de l’antic Consell que limitava l’accés a aquest tipus de convocatòries solament a les persones que vivien en municipis grans o àrees metropolitana”, ha afegit Torró.

Avançament de la convocatòria

La convocatòria d’aquestes ajudes s’ha pogut avançar per la previsió pressupostària de la Generalitat, ja que, enguany és de pròrroga i els terminis del ministeri són més lents en haver de signar els convenis. Davant aquesta situació, des del Consell “es va fer una previsió en els Pressupostos del 2017 per a no haver de dependre de la signatura amb el Ministeri de Foment i poder avançar la convocatòria d’aquestes ajudes al mes d’abril i no esperar fins a finals d’any”, ha indicat Torró.

La fórmula adoptada pel Consell en pressupostar tant la part del ministeri (8 milions d’euros) com la del Consell (587.850 euros), permet avançar la convocatòria i posteriorment, a través de la signatura del conveni, el Govern central transferirà la seua part a la Generalitat. Gràcies a l’aportació de la conselleria, s’ha augmentat la partida econòmica per a aquestes ajudes, que ascendirà a un total 8,5 milions enfront dels 7,9 de l’any passat.

Últimas noticias

Contenido relacionado