martes, 18 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

FGV realitza treballs de reparació i manteniment en les parades de la Línia 4 del tramvia de Metrovalencia

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) està realitzant treballs de reparació i manteniment de les parades de la Línia 4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch), en el tram comprès entre Vicente Zaragozá i Florista.

En les 11 parades sobre les quals s’ha començat a actuar, es canviaran els elements deteriorats com a marcs, posteriors, seients i suports de plànols. Al mateix temps es netejaran i pintar els diferents elements d’aquestes marquesines per a aconseguir que milloren el seu aspecte i disposen de tots els elements informatius que amb el temps s’han anat desbaratant.

Una vegada finalitzats aquests treballs FGV continuarà amb la reparació i neteja de la resta de parades de les línies del tramvia de Metrovalencia que en la Línia 4 (Doctor Lluch-Mes del Rosari compta amb més de 30 punts d’accés i altres 8 de les línies 6 i 8.

Aquestes actuacions formen part del pla de manteniment preventiu, correctiu i de reparació de xicotets desperfectes que realitza FGV amb la finalitat de garantir la conservació d’edificis, estacions i baixadors de metre i parades de tramvia de Metrovalencia.

D’aquesta manera, es reparen aquells desperfectes que excedeixen del manteniment ordinari, com els causats per vandalisme, diversos despreniments, trencaments greus o rehabilitacions de diferent índole, al mateix temps que s’executen xicotetes obres i reformes enfocades a assegurar l’habitabilitat de les instal·lacions o corregir certs aspectes funcionals o estructurals d’aquestes.

Les dependències objecte de l’actuació són les 36 estacions de metro en superfície i 24 baixadors, que comprèn el propi edifici de les estacions i altres dependències exemptes destinades a locals tècnics o magatzem, andanes i els seus accessos, mobiliari urbà, closos i tots els elements arquitectònics, urbanístics, aparcaments i jardins propietat de FGV.

Últimas noticias

Contenido relacionado