martes, 16 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

FGV reforçarà la seguretat de les seues línies amb l’ampliació del descans entre torns

El descans mínim de 10 hores entre jornades també està recomanat per l’Àrea de Seguretat en la Circulació, i és una mesura recolzada pel Consell d’Administració de FGV. A més de reforçar la seguretat, l’ampliació del període de descans entre jornades suposa una millora en les condicions laborals de maquinistes i altres categories associades a la jornada per torns.

L’empresa ha comunicat als sindicats la seua intenció d’iniciar els tràmits per a modificar les condicions de treball al més prompte possible. La negociació persegueix que la mesura no afecte a la flexibilitat i a la conciliació de la vida professional i personal.

La normativa legal comparada sobre jornades especials de treball que, juntament amb l’Estatut dels Treballadors i altres recomanacions d’organismes nacionals i europeus, encomana a les empreses ferroviàries no realitzar canvis de jornada de treball amb menys de 10 hores de marge.

Amb aquesta mesura, FGV comparteix la filosofia continguda en l’avantprojecte de Llei de Seguretat Ferroviària de la Comunitat Valenciana. Aquest text assenyala que el descans entre jornades s’ajustarà o complirà les prescripcions relatives al transport ferroviari arreplegades en la normativa vigent sobre jornades especials de treball, on s’estableix que el descans mínim entre jornades en la residència de treball serà de 10 hores.

FGV compta amb un estudi elaborat per l’Institut de Recerca i Formació en Seguretat i Factors Humans. El mateix arreplega informació, evidències tècniques i científiques sobre el temps necessari per a assegurar un descans suficient i eficient, que assegure les hores de somni adequades per a evitar el risc de somnolència.

En aquest informe s’arreplega que tots els estudis i recerques d’instituts del somni amb prestigi internacional, corroboren les mateixes hipòtesis: dormir menys de 5 hores pot minvar de forma important les facultats psicològiques i fisiològiques l’endemà, almenys en la majoria de la població adulta entre 20 i 60 anys.

L’harmonització dels temps mínims de descans entre els operadors ferroviaris contribuirà al seu torn a evitar la programació de l’activitat de forma extensiva i serà prescriptiu tenir en compte aquesta norma, la qual cosa al seu torn contribuirà a la qualitat del treball de tots els empleats.

Operadors de transport ferroviari

La mesura ja ha sigut adoptada per resta d’empreses ferroviàries espanyoles, tal com demostra la normativa comparada en paràmetres de seguretat que assenyala que els temps de descans en la majoria d’empresa se situa entre les 10 i 12 hores.

Així, Euskotren, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Metre Màlaga, apliquen descansos de 10 hores entre torns. Renfe, Metre Bilbao, Metroligero Oest (Madrid) i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), apliquen descansos de 12 hores entre torns.

Últimas noticias

Contenido relacionado