jueves, 13 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

“Jornada contínua o jornada partida” – per Miguel Bregel

S’està generant un apassionant debat entre els diferents sectors de la comunitat educativa sobre la idoneïtat o no de la jornada contínua en els centres de la Comunitat Valenciana. Després la comunitat educativa reclama el tan anhelat “pacte educatiu”, però com anem a posar-nos d’acord sobre tota l’estructuració del sistema educatiu espanyol, si no hi ha una línia unificada entre els agents de la comunitat educativa, sobre qualsevol aspecte que afecta de manera directa als centres educatius. Fa unes setmanes, la polèmica sorgia pels “decretazos” lingüístics impostos a colp d’autoritarisme a la Comunitat Valenciana.; i ara el problema és la decisió de la jornada educativa. El tema ha arribat a tal descontrol que fins i tot les AMPAS, utilitzen estudis poc científics tot siga dit sobre si és millor la jornada contínua o partida. Sembla que estiguem en campanya electoral, amb fins i tot conflictes entre les famílies, i entre els docents i les famílies. D’altra banda, el problema s’acreix, quan visualitzes qualsevol dels grups socials interactius de docents, arribant en alguns casos a l’insult i a la desqualificació, entre els mateixos professionals. Realment, hem preguntat als vertaders protagonistes, que prefereixen, mostrant-los totes les possibilitats reals i no manipulades? Evidentment es tracta d’una decisió rellevant, ja que marcarà l’organització diària de moltes famílies, centres, docents, etc. però cal tenir clar, que el punt decisori han de ser les necessitats dels xiquets i xiquetes. Al meu entendre, una jornada contínua, ben organitzada, on l’alumnat que ho precise siga atés en el mateix centre, té més beneficis que desavantatges, per exemple, permet als xiquets i xiquetes avançar activitats extraescolars, per la qual cosa tenen més temps per a l’oci personal (jugar en el parc, llegir, etc.); a més cal tenir en compte que l’alumnat en les sessions de vesprada no té un rendiment òptim o comparable al qual pot disposar en les primeres sessions escolars. Per a verificar aquest fet, únicament cal acostar-se a un centre escolar i observar a l’alumnat. Per tant, aquells que defensen la jornada partida, haurien d’analitzar la praxi real, no l’explicada per “experts” alié a les aules abans de decidir; açò sí, sempre que la Conselleria normativitze de manera clara l’atenció de l’alumnat que ho precise, i proporcione unes condicions justes d’aplicació.

Últimas noticias

Contenido relacionado