martes, 18 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

La Junta de Govern aprova el programa per a la prevenció de l’assetjament escolar a Sagunt

La Junta de Govern ha aprovat aquest matí el programa de prevenció de l’assetjament escolar elaborat pel Gabinet Psicopedagògic Municipal i per la delegació d’Educació, així com adjudicar el contracte menor per a executar-ho.

La Corporació Municipal va adoptar el 26 de gener de 2016 un acord per a instaurar una taula de treball encaminada a la creació d’un observatori per a la detenció primerenca i identificació de casos d’assetjament escolar dins dels centres educatius del municipi.

El regidor d’Educació, José Manuel Tarazona, afirma que ara “es ficarà en marxa la moció aprovada per l’Ajuntament l’any passat per a prevenir l’assetjament escolar”. En primer lloc, “s’ha constituït una Mesa de treball per a conformar l’Observatori”, afig el regidor.

Els objectius principals són potenciar en l’aula un clima de convivència basat en l’empatia, el respecte i l’assertivitat; fomentar actituds pro socials en l’alumnat i desenvolupar estratègies de resolució de conflictes. A més d’alguns objectius específics com diferenciar entre ‘conflicte’ i ‘assetjament’, identificar i distingir situacions problemàtiques o ajudar al professorat en la consecució d’una educació integral als joves.

Este projecte, gestionat pel departament d’Educació i pel Gabinet Psicopedagògic de l’Ajuntament de Sagunt, té un pressupost de 8500 euros, IVA exclòs, i està orientat a l’alumnat de sisè de primària, amb cinc sessions dinàmiques de treball en cadascuna de les unitats escolars. El motiu de fer-ho en sisè de primària, segons arreplega l’informe del programa, es deu al fet que és l’últim curs de l’Educació Primària, abans d’iniciar-se en els estudis d’Educació Secundària Obligatòria.

Les cinc sessions estaran repartides en “dues sessions d’habilitats socials i tres sessions de resolució de conflictes”, assegura Tarazona. La durada total del programa serà “de febrer a juny, previsiblement, i participaran al voltant de 700 alumnes i pràcticament tots els centres educatius”, concretament: Cronista Chabret, Villar Palasí, Ausiàs March, Romeu, Baladre, La Pinaeta, Victoria, Joaquín Rodrigo, Maestro Tarrazona, Tierno Galván, Mediterráneo, Cervantes, Nª Sra. Begoña, Vilamar, Mª Yocasta, Adventista, Sant Vicent Ferrer, San Pedro i María Inmaculada.

Este programa, a més, és complementari al programa que ja aplica la Conselleria d’Educació, que en una ordre del 2014 va definir l’assetjament escolar com “el maltractament psicològic, verbal o físic patit per un alumne o alumna en l’àmbit escolar, derivat de factors personals (físics, psicològics, d’orientació o identitat sexual) o col·lectius (factors ètnics, grup social, religiós), de forma reiterada i al llarg d’un període de temps determinat. L’assetjament escolar pot adoptar diferents manifestacions: L’exclusió i marginació social, l’agressió verbal, les vexacions i humiliacions, l’agressió física indirecta o directa, la intimidació, les amenaces i/o el xantatge, entre altres”. A més, va cridar l’atenció sobre la importància de “no confondre aquest fenomen amb agressions esporàdiques entre els alumnes i que han de ser ateses aplicant les mesures educatives que el centre tinga establides en el seu pla de convivència i en el reglament de règim intern”.

Últimas noticias

Contenido relacionado