domingo, 14 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

La DGT publica novetats sobre els examens de conduir en la desescalada

La Direcció General de Trànsit (DGT) reprén els exàmens teòrics i pràctics per a l'obtenció del permís de conduir en aquelles províncies que es troben en la fase 2.

La Direcció General de Trànsit (DGT) reprén els exàmens teòrics i pràctics per a l’obtenció del permís de conduir en aquelles províncies que es troben en la fase 2 de la desescalada, prevista en moltes d’elles per a este dilluns, segons ha informat la DGT.

En el cas valencià, estes proves es podrien reprendre a partir de l’1 de juny, quan la Generalitat té previst que el territori valencià passe a la fase 2, tal com ha informat este mateix diumenge el president, Ximo Puig.

Amb l’objectiu de preservar la salut dels alumnes, professors i funcionaris de les Prefectures Provincials, Trànsit ha publicat una instrucció a on s’arrepleguen les mesures específiques i precaucions necessàries per a minimitzar riscos, al mateix temps que garanteix «un bon servici públic» als ciutadans. La DGT assegura que el protocol establit per a la reactivació dels exàmens «ha sigut consultat i participat» amb totes les associacions del sector i amb els sindicats.

Exàmens durant tot l’estiu per l’excepcionalitat d’enguany

A causa de la situació excepcional que s’està vivint enguany, les prefectures faran exàmens durant tot l’estiu en tot el territori nacional.

Els exàmens que es facen en els centres desplaçats podran mantindre’s sempre que existisquen garanties del compliment de les mesures de neteja i desinfecció i de distància social establides en el Pla de contingència de la DGT.

El Cap Provincial de Trànsit serà el que analitze la situació de la seua província i prenga la decisió sobre la conveniència de derivar exàmens als centres oficials.

Mesures per a evitar aglomeracions en les zones d’espera

Per a evitar aglomeracions en els centres d’exàmens, Trànsit prohibix la permanència en les zones d’espera de persones que no tinguen una relació directa amb la prova; i només podrà estar personal de la prefectura, professors al càrrec de la prova i aspirants citats a eixa hora.

A més, estarà limitat el trasllat d’expedient d’exàmens d’una província a una altra mentre el Govern mantinga les restriccions a la mobilitat dels ciutadans pel risc per a la salut.

Exàmens teòrics

Per part seua, els exàmens teòrics seran els primers a reprendre’s en totes les Prefectures, prioritzant-se els referits a les pèrdues de vigència del permís de conduir i els d’obtenció i renovació de l’autorització especial per a conduir vehicles que transporten mercaderies perilloses. Més endavant es reprendran de manera progressiva els altres exàmens teòrics.

A causa de la necessària distància de separació entre aspirants, la capacitat de les aules es veurà disminuïda, de manera que en la mesura que siga possible s’incrementaran les convocatòries per a donar resposta a la demanda. Els aspirants hauran de portar sempre guants i màscares i disposaran d’hidrogel per al seu ús quan siga necessari; i es garantirà la distància mínima de 2 metres entre alumnes.

Exàmens pràctics

La citació per a fer les proves d’aptituds i comportament en circuit tancat, pista, que han de fer els aspirants a l’obtenció de llicències i permís de conduir es farà de manera escalonada per a evitar aglomeracions i en zones àmplies a on es puga mantenir la distància de seguretat. Igual que en el cas dels exàmens teòrics, es prohibirà la permanència en les pistes a tota persona aliena a la prova i es recomana que cada alumne porte el seu propi equipament.

Quant a l’examen pràctic, pel que fa a l’ocupació del vehicle, només anirà l’alumne i el professor en la part de davant del vehicle i l’examinador, a soles, en els seients de darrere. Tant els alumnes com els professors hauran de portar guants i màscara.

En el moment en què la prova siga declarada no apta per acumulació de faltes o comissió d’una falta eliminatòria, s’interromprà, pel que l’examen no continuarà per a no allargar la situació de contacte social.

Les explicacions sobre l’examen es donaran sempre fora del vehicle mantenint la distància recomanada. Les escoles particulars de conductors seran les responsables de la correcta neteja i desinfecció dels vehicles i de la neteja del mateix en acabar cada prova i en tot cas abans de la següent.

Exàmens pràctics de motocicleta

En el cas dels exàmens pràctics de moto, en els sistemes de comunicació entre examinador i alumne, s’exigirà un intercomunicador mans lliures bidireccional i eficaç. La protecció del mateix enfront del risc sanitari serà a càrrec de l’escola, recomanant-se que el micròfon siga d’ús individual.

D’altra banda, no s’admetrà la utilització d’equips en els quals l’examinador es veja obligat a la seua manipulació o a haver de col·locar-se’ls en oïdes (auriculars) o proveïts de micròfons que queden allotjats pròxims a la boca, llevat que puga garantir-se la seua total higienització.

Últimas noticias

Contenido relacionado