14:02 - lunes, 26 febrero 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

La llei de Transsexualitat inclourà un protocol d’atenció educativa a la identitat de gènere

Els centres educatius de la Comunitat Valenciana hauran de garantir que la documentació administrativa d’exposició pública, entre la qual es troba les llistes de classe o la informació publicada en els taulers d’anuncis escolars, arrepleguen la identitat de gènere escollida per l’alumnat, sempre amb el consentiment de les seues mares, pares o tutors legals.

Aquest és un dels aspectes que s’arreplega en el protocol d’atenció educativa a la identitat de gènere que s’inclou en el projecte de llei Integral de Transsexualitat de la Comunitat Valenciana, que està elaborant la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en col·laboració amb Educació, Sanitat, Justícia i Economia i entitats del sector, i que es preveu que estiga aprovat per a la seua tramitació parlamentària durant el primer semestre de l’any.

El secretari autonòmic d’Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat, Alberto Ibáñez, ha explicat que el que es pretén amb aquestes mesures és que cap xiquet o xiqueta “haja d’amagar la seua identitat de gènere i que la puga viure en llibertat, assegurant-li que li serà reconeguda de manera plena en qualsevol centre educatiu de la Comunitat Valenciana”.

Per la seua banda, el director general de Política Educativa de la Conselleria d’Educació, Jaume Fullana, ha explicat que des del seu departament ja s’està treballant en aquest protocol, amb el qual se cerca “evitar l’exclusió social dels i les transsexuals en els centres educatius”, ja que encara que ja existeixen instruccions en aquest sentit, és necessari “revisar-les”, sempre des del diàleg amb les entitats implicades.

Fullana ha explicat que des d’Educació s’està col·laborant estretament amb la Conselleria d’Igualtat en la redacció i elaboració del projecte de llei de Transsexualitat, “que ha de garantir els drets d’aquest col·lectiu en tots els àmbits de la seua vida”.

El protocol estableix també que es respectarà la imatge física, així com la lliure elecció de la indumentària de l’alumnat segons la seua identitat de gènere, a més d’establir que la comunitat educativa del centre tindrà l’obligació de dirigir-se a les i els menors transsexuals pel nom que hagen triat.

Així mateix, vetlarà perquè es garanteix l’accés i l’ús de les instal·lacions del centre d’acord amb la seua identitat de gènere, incloent els lavabos i els vestuaris, i estableix que s’haurà de garantir la intimitat de l’alumne, de manera que si es produeix un canvi de centre no es donarà a conèixer al conjunt de la comunitat educativa la condició transsexual de l’o la menor.

Ibáñez ha destacat que successos com els ocorreguts en els últims mesos, com el d’Alan, menor transsexual de Rubí (Barcelona) que es va suïcidar per l’assetjament del que era objecte, justifiquen la necessitat d’una llei com la qual s’està elaborant i que pretén ser “un marc normatiu capaç de reconèixer una realitat” i convertir-se en un instrument que faça possible “un canvi cultural”, en el qual la labor educativa és fonamental.

“El protocol no solament ha d’implicar als xiquets i xiquetes transsexuals o al seu possibles acosadors, sinó a la col·lectivitat de la classe”, ha afirmat, i ha afegit que per açò “és important, no solament la part de la detecció i protecció, sinó també la de sensibilització, la qual cosa només s’aconseguirà si s’educa en la diversitat des de molt xicotets”.

El text també apunta la necessitat que existisca una coordinació entre les àrees d’educació, sanitat i acció social, per a assegurar una ràpida detecció i actuació davant situacions discriminatòries o que atempten contra la identitat de gènere expressada per les i els menors.

La llei, que es troba en fase de redacció, també arreplega que en els currículums de les diferents etapes educatives s’hauran d’incloure continguts, criteris i indicadors d’avaluació referents a la identitat de gènere, expressió de gènere, orientació sexual i diversitat sexual, incorporant-los de forma transversal, per a garantir un millor coneixement i sensibilitzar sobre aquestes realitats. Per a fer-ho efectiu es contempla la introducció de formació en aquest àmbit per al professorat i especialment els equips directius.

Últimas noticias

Contenido relacionado