sábado, 18 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

La Unitat d’Hospitalització a domicili de la Plana compleix 15 anys

La Unitat d’Hospitalització a domicili (UHD) de l’Hospital Universitari de la Plana de Vila-real compleix aquest mes de desembre 15 anys de funcionament. Durant aquest període, la capacitat assistencial de la unitat ha crescut fins a aconseguir els 13.128 ingressos, procedents en la seua majoria de l’àmbit hospitalari, la qual cosa consolida aquest servei com una alternativa vàlida a l’hospitalització convencional.

Segons el balanç d’activitat, el 80,1% dels pacients ingressats en la Unitat d’Hospitalització a domicili, provenen de serveis mèdics hospitalaris com a Medicina Interna, Cirurgia i Urgències, mentre que el 19,9% restant, ingressen en la UHD per derivació dels facultatius d’Atenció Primària i dels centres sociosanitaris.

La major parteix els pacients amb una indicació d’ingrés, per a la UHD presenten malalties cròniques complexes o malalties avançades que requereixen cures pal·liatives. També hi ha un altre grup important de pacients, que són aquells que presenten un procés agut i no precisen l’ingrés en el centre hospitalari, i els pacients amb cures clíniques postquirúrgics.

Ocupació mitjana del 90%

La consolidació d’aquest servei i el coneixement del seu funcionament per part dels pacients i de les seues famílies han propiciat que la demanda d’ingrés en la UHD haja anat creixent en els últims anys, fins a aconseguir una ocupació mitjana anual que supera el 90% de la seua capacitat total.

Al capdavant d’aquestes estadístiques es troba un equip de professionals sanitaris de la medicina i la infermeria, que cada dia recorren entre 50 i 60 quilòmetres per a atendre als pacients en els seus domicilis. Així, la unitat està composta per un equip humà constituït per un coordinador mèdic, una supervisora d’infermeria, dos metges assistencials, sis professionals d’infermeria i una auxiliar d’infermeria, permetent atendre en els seus domicilis fins a 40 pacients al dia, de dilluns a diumenge, els 365 dies de l’any. Per a garantir l’adequada atenció del pacient, el personal de la UHD disposa d’accés a la història clínica electrònica des de les tablets i d’una flota de nou vehicles per a prestar aquest servei.

“D’aquesta manera, l’atenció de la UHD, proporciona a l’hospital 40 llits més al dia, amb les mateixes garanties clíniques que l’hospitalització convencional i, en si, el domicili, és el millor lloc terapèutic per als pacients i l’opció més desitjada per a aquests i les seues famílies”, ha comentat el doctor Javier Ortiz, coordinador mèdic.

Actualment, la Unitat d’Hospitalització a domicili del Departament de Salut de la Plana ofereix cobertura presencial a més de 176.218 habitants repartits en nou poblacions: Vila-real, Onda, Betxí, Borriana, les Alqueries, Nules, Moncofa, la Vilavella i la Vall d’Uixó, la qual cosa suposa el 95,64% de la població total d’aquest departament. Quan va nàixer, al desembre de l’any 2002, únicament tenia assignada les poblacions de Vila-real i Borriana, per la qual cosa el seu creixement assistencial en aquest període ha sigut molt ampli.

“Les unitats d’hospitalització a domicili són una alternativa a l’hospitalització convencional que permet dispensar tractament i cures pròpies de l’hospital en el domicili de la persona malalta, mantenint la qualitat assistencial i proporcionant una major comoditat al malalt i els seus familiars; així mateix contribueix a una utilització més eficient dels recursos sanitaris disponibles”, ha explicat el doctor Javier Ortiz i Kety Villan, supervisora d’Infermeria.

La UHD evita desplaçaments a l’hospital

La Unitat d’Hospitalització a domicili, a més d’assistir als pacients malalts ingressats en les seues cases evita desplaçaments a l’hospital per a la realització de diverses tècniques. És el cas del ‘Programa de Sondes de Gastrostomia’ indicat en pacients amb disfàgia, demències molt evolucionades, altres malalties neurodegeneratives i aquelles que presenten tumors otorrinolaringològics. Amb l’aplicació d’aquest programa, en el qual també està implicat el Servei de Medicina Digestiva, s’aconsegueix disminuir el nombre de desplaçaments a l’hospital dels pacients per a la realització de les proves complementàries prèvies a la intervenció quirúrgica de col·locació de la sonda de gastrostomia.

Per la seua banda, també s’ha implantat el programa de suport transfusional domiciliari que, igualment, permet realitzar en el mateix domicili del pacient les proves pertinents per a valorar la indicació de suport transfusional i, si escau, realitzar la transfusió en el domicili.

Amb tot açò s’eviten desplaçaments a l’hospital, millorant el confort de pacient i familiars, optimitzant recursos en deixar llits disponibles per a pacients amb més facilitat per a desplaçar-se i optimitzant els costos hospitalaris.

Últimas noticias

Contenido relacionado