lunes, 24 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

La Jana eliminarà provisionalment la taxa dels camins a les granges

D'aquesta modificació del padró de la taxa de camins es beneficiaran totes les granges i altres construccions situades en terreny rústic.

“L’Ajuntament de la Jana va detectar en el padró de la taxa de camins d’este any que s’havien inclòs per primera vegada les granges i altres construccions en terreny rústic, per això vam decidir actuar ràpidament al comprovar que les granges pagaven quantitats que consideràvem molt elevades i que anaven dels 1000 a 2000 €, la solució provisional que hem decidit adaptar és la modificació del padró de la taxa de camins, eliminant totes estes construccions per a l’any 2018″, ha explicat el portaveu de l’equip de govern, Àlex Vilanova Pla.

La modificació del padró de la taxa de camins només és una mesura provisional que es pot adaptar únicament per a este any, per això s’està estudiant la possibilitat de fer modificacions a la baixa en l’ordenança de la taxa de camins perquè en el futur es puguen beneficiar tots els llauradors i llauradores del poble, els grangers i grangeres i fins i tot les xicotetes construccions que hi ha escampades pel terme.

“El sector agrari i ramader són dos sectors importantíssims per a l’Ajuntament de la Jana, les granges de la Jana donen faena al voltant de 25 famílies del poble i per això estem treballant tota la legislatura en mesures que beneficien esta activitat econòmica: hem baixat la taxa de l’aigua de les granges, hem modificat les normes subsidiàries perquè puguen ampliar les seues explotacions i ara estem treballant per aconseguir uns tributs justos”, ha conclòs Àlex Vilanova.

Últimas noticias

Contenido relacionado