lunes, 24 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

La Jana amortitza un dels préstecs amb el superàvit de 2016 i 2017

En l'últim Ple de l'Ajuntament de la Jana, a més d'aprovar el pressupost per a 2019, es van fer dues modificacions de crèdits i en una d'elles es va amortitzar un préstec de 8.800 €

L’Ajuntament de la Jana ha generat superàvit pressupostari en tots els exercicis pressupostaris d’aquesta legislatura, com així ho ratifica el romanent de tresoreria dels exercicis 2016 i 2017. Aquest superàvit ha permés que en l’últim ple de l’Ajuntament de la Jana, a més d’aprovar el pressupost per a 2019, es feren dues modificacions de crèdits i en una d’elles es poguera amortitzar un préstec de 8.800 €.

“Hem decidit amortitzar un dels préstecs que tenim a Cajamar amb un interés més alt, del 6%, amb els romanents de tresoreria perquè així ens estalviarem el que queda d’interessos fins al final del període d’amortització i al mateix temps reduirem el deute”, ha explicat l’alcalde, Domingo Tolós.

L’objectiu de situar l’endeutament per sota del 75% dels ingressos corrents està més a prop amb l’amortització d’aquest préstec. Això suposaria que l’Ajuntament de la Jana recuperaria totalment l’autonomia financera i sortiria del pla d’ajust uns quants anys abans del període previst.

“En tres anys hem netejat totes les factures dels calaixos, hem pagat part de les sentències derivades dels judicis de la plaça i hem finançat una altra part quan ningú volia finançar a l’Ajuntament de la Jana. També hem pagat part del deute que vam heretar amb el Ministeri i finançat una altra part i tot això sense deixar de pagar els préstecs que ja hi havia amb els bancs. Si aconseguim baixar del 75% del deute en la liquidació del pressupost de 2018, seria una molt bona notícia per als veïns i veïnes de la Jana, perquè recuperaríem la normalitat econòmica. I cal destacar que tot això s’ha fet augmentant un sol impost, alhora que se suprimien quatre taxes i se’n reduïa una altra”, ha conclòs l’alcalde.

Últimas noticias

Contenido relacionado