06:10 - jueves, 5 octubre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

L’Ajuntament de Burjassot publica les bases per a la contractació d’un agent d’Igualtat

Aquestes bases tenen per objecte la materialització de la subvenció atorgada per la Direcció general de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere per a aquesta contractació i creació de borsa de treball, amb la finalitat de promoure i seguir integrant la igualtat en les polítiques municipals i de prestar assessorament especialitzat a les dones.

L’Ajuntament de Burjassot ha fixat el període de contractació de l’Agent d’Igualtat entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2017, la contractació es realitzarà a partir de les modalitats contemplades en la Llei de l’Estatut dels Treballadors i la jornada laboral del personal seleccionat serà de 35 hores setmanals. El salari brut ordinari mensual serà el propi de la figura de tècnic A2 laboral de Serveis Socials.

Entre les principals funcions que haurà de realitzar la figura de l’Agent d’Igualtat en el seu lloc de treball, estan, entre altres, la d’informar i assessorar a les dones sobre recursos, serveis, formació, etc…accions de prevenció i detecció de violència de gènere, elaboració, implementació i avaluació de plans d’Igualtat municipals o dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat.

Les sol·licituds hauran de presentar-se, en el Registre de l’Ajuntament de Burjassot en el termini de set dies hàbils, a explicar des de l’endemà de la seua publicació en el BOP. Tots els requisits necessaris per a optar a aquest lloc de treball, així com les instàncies i documents acreditatius pertinents a presentar estan arreplegats en les bases de la convocatòria que ja està disponible per a la seua consulta en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en la Seu Electrònica de l’Ajuntament i en el Portal de Transparència.

Últimas noticias

Lo más leído

Contenido relacionado