05:10 - jueves, 5 octubre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

L’Ajuntament de Carcaixent instal·la panells de lliure expressió

Durant estos dies s’estan instal·lant 10 panells de lliure expressió repartits en diferents places, parcs i carrers de Carcaixent. Es tracta de panells on hi haurà un espai reservat per a la informació institucional i un altre disponible per als ciutadans particulars i diferents col·lectius locals que hi podran col·locar lliurement informació de les seues iniciatives i anuncis. L’ús d’estos panells quedarà regulat en un reglament en què s’està treballant actualment.

La proposta de la instal·lació dels panells naix del Grup Municipal Reiniciem davant la insuficiència d’espais per a exposar informació i la dificultat d’accés dels existents per poder fer-ne un ús eficient per part de qualsevol particular. Esta situació, com va explicar el portaveu del grup, Carles Albert, “provoca que els col·lectius i els ciutadans acostumen a utilitzar altres espais urbans com ara façanes, aparadors o senyals, i creen així una imatge de brutícia i de desordre”. El Ple Municipal va aprovar la proposta de Reiniciem que està duent-se a terme des de l’Àrea de Transparència i Participació.

Natxo Escandell, regidor responsable de l’àrea, també ha destacat que estos panells han de servir “per a fer de Carcaixent una ciutat més neta i més amable entre totes i tots i, per a això, és molt important acostumar-nos a utilitzar-los com un mitjà de comunicació habitual amb els nostres veïns”. A més, també ha volgut remarcar que els panells estan repartits de tal manera per a facilitar que la informació de les activitats que s’organitzen arribe al major nombre de ciutadans possible i no quede reduïda solament al centre de la ciutat.

Últimas noticias

Lo más leído

Contenido relacionado