sábado, 13 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

L’Ajuntament millora el parc de la Barrassota

L’Ajuntament de Castelló ha desenvolupat un projecte de millora en el parc de la Barrassota, en el Grau, amb l’objectiu de “potenciar el seu ús com a espai familiar”, han destacat l’alcaldessa, Amparo Marco, i el tinent d’Alcaldia del Grau, Rafa Simó, que han visitat aquesta plaça urbana situada enfront del col·legi La Marina per a comprovar les millores escomeses. “Aquesta actuació, a més, respon a les demandes veïnals i de la comunitat educativa del col·legi La Marina, que venien reclamant una millora d’aquest parc”, ha afegit l’alcaldessa.

El projecte de millora ha comprès la realització d’una solera de formigó en la zona delimitada on existia sòl de terra, que s’havia convertit en un focus de problemes a causa del seu ús per part de persones amb mascotes. “Sobre aquest formigó s’han instal·lat sòl de cautxú, molt més apropiat per a la seua utilització com a espai de jocs infantils i, a més, s’han substituït els molls dels jocs infantils per uns nous”, ha detallat el tinent d’Alcaldia del Grau.

També s’ha reparat el mòdul infantil, l’espai de joc amb forma de vaixell amb diversos elements integrats. “El Govern municipal s’ha proposat recuperar els espais verds com a punts de trobada veïnal i convivència, en definitiva, promoure l’ús social. I actuacions com aquestes en el parc de la Barrassota són més que necessàries”, ha insistit Amparo Marco.

A més, amb aquestes millores també s’ha pretès limitar l’entrada d’animals en eliminar la zona de terra i evitar incompatibilitats d’ús en un parc que, a causa de la seua ubicació enfront del col·legi La Marina, registra un elevat volum d’utilització per part de xiquets i xiquetes. També s’ha guanyat seguretat en les possibles caigudes en haver-se instal·lat el sòl de cautxú i s’ha millorat l’estètica global del parc de la Barrassota.

Últimas noticias

Contenido relacionado