domingo, 14 abril 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

L’Ajuntament de València realitzarà un baròmetre municipal públic i obert per primera vegada

La intenció del consistori és escoltar i conèixer l’opinió dels veïns i veïnes de la ciutat respecte a la gestió municipal i els servicis públics urbans, així com conèixer quines són les demandes ciutadanes que els veïns i veïnes fan a l’Ajuntament.

“En el Govern de la Nau considerem que l’opinió de la ciutadania és fonamental i volem tindre-la present en les nostres polítiques. Tindre estes dades ens facilitarà la planificació del nostre treball”, ha dit Galiana, qui ha comentat que el baròmetre permetrà la possibilitat d’avaluar les actuacions municipals i la satisfacció ciutadana respecte als servicis que ofereix el consistori per a poder actuar en conseqüència.

Des del 6 de febrer al 3 de març es faran els treballs de camp a peu de carrer que aniran dirigits a totes les persones -empadronades a la ciutat de València- que tinguen més de 18 anys. Es realitzaran un total de 2.100 entrevistes repartides per tots els barris i districtes de la ciutat segons el número d’habitants de cadascun (així, el districte amb menor mostra és Pobles del Nord amb 87 entrevistes, en contraposició al districte de Quatre Carreres, al que li corresponen un total de 129 entrevistes).

L’error mostral està estipulat en un 2,25% per a les dades que facen referència al nivell global de la ciutat, mentre que per als districtes serà variable entre un 10,4% i un 8,6%. Tots els qüestionaris es faran mitjançant la tècnica d’entrevistes personals en diferents punts dels barris de València triats de manera aleatòria.

L’estructura del qüestionari es compon d’una part fixa, que es repetirà tots els trimestres si el baròmetre finalment es duu a terme de manera perdurable en el temps, i una part variable que cada trimestre tractaria diferents temes específics. Per este baròmetre pilot l’Ajuntament inclourà com a primers temes: mobilitat urbana, mercat de treball i perspectiva econòmica. De la part fixa es pot destacar les preguntes per conèixer el grau de satisfacció de viure a la ciutat i al seu districte de residència o la valoració de la gestió dels servicis públics.

L’explotació dels resultats de les enquestes serà elaborada per l’Oficina d’Estadística, consistirà en un Informe complet a nivell de ciutat i informes per a cadascun dels districtes urbans. Estos Informes, junt als qüestionaris utilitzats, notes metodològiques i fitxers de dades reutilitzables, estaran disponibles per primera vegada per a totes les persones interessades a la pàgina web de l’Oficina d’Estadística en el mes d’abril d’este any: www.valencia.es/estadistica, en compliment de l’actual política municipal de transparència.

Últimas noticias

Contenido relacionado