viernes, 19 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

L’Estat torna a imposar a Telefónica la gestió de 2.130 cabines

Les cabines són coses del passat, com els videoclubs, els cybers o els buscapersones. La tecnología mòbil ha ocupat el lloc de tots ells. Però les cabines tindràn un espai de reserva protegida a per obligació de l’Estat. L’any 2000, el nombre de cabines va aconseguir el seu cim històric a Espanya, 65.363. A la Comunitat Valenciana, pràcticament el 10%: 6.486. Des de llavors van començar a decréixer. Avui resten en l’autonomia 2.130 cabines. Menys d’un terç, però més fins i tot del que sembla: el desús les ha fet invisibles.

La legislació actual obliga a Telefónica a mantindre una cabina per cada 3000 habitants en cada ciutat amb més de mil i una en cada localitat que no arribe als mil habitants.

Tecnologia 4G en Falles

En els últims temps, Telefónica ha tractat de reorientar el seu ús. En les Falles de València de 2015 es van instal·lar 20 xicotets dispositius en cabines situades en punts estratègics de la ciutat, que permetien amplificar el senyal 4G i millorar la cobertura en zones de difícil accés. Els resultats van ser tan bons que en 2016 es van instal·lar més smallcells en el centre de la ciutat i llocs estratègics. També s’ha incorporat als seus serveis el recàrrec de targetes de mòbil prepagament.

Últimas noticias

Contenido relacionado