jueves, 13 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

L’Hospital General de València realitza més de 27.600 intervencions quirúrgiques en 2016

L’Hospital General de València ha presentat les dades d’activitat quirúrgica del 2016, que ofereixen una comparativa de l’any anterior, la qual cosa permet conèixer com ha sigut l’evolució durant aquest últim any.

Aquest balanç, realitzat per la Direcció general d’Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ressalta el volum de l’activitat quirúrgica, on s’han practicat 27.638 intervencions, d’elles 8.488 s’han fet amb anestèsia general i seguiment en Unitat de Recuperació Postquirúrgica o Unitat de Vigilància intensiva.

El total d’actes quirúrgics ha suposat un creixement de l’1,19 per cent respecte a l’any 2016, és a dir, 326 intervencions més. A més, aquestes intervencions s’han realitzat dins de la jornada ordinària, sense utilitzar els horaris vespertins a través de concerts, per la qual cosa no ha comportat increment de la despesa.

A més, un dels pilars fonamentals de l’hospital ha sigut potenciar la cirurgia major ambulatòria (CMA) pels avantatges que té sobretot per al pacient, que es recupera millor en el seu domicili després de la intervenció quirúrgica, i també per a la gestió de llits, que es fa més flexible. Aquesta dada ha augmentat significativament, puix si en 2015 es feien 11.966 intervencions per CMA, l’any passat es van realitzar 13.148, la qual cosa suposa un 9,88 per cent més.

Aquest notable increment és fruit de la introducció de tractaments quirúrgics ambulatoris i tècniques laparoscòpiques, que permeten disminuir el traumatisme quirúrgic, amb el que s’aconsegueix una ràpida recuperació del pacient. Així doncs, aproximadament la meitat de la cirurgia que es practica en l’Hospital General és per CMA.

En definitiva, el departament València-Hospital General és el que major població atén de la província de València i també el que més volum d’activitat quirúrgica realitza. I gràcies a la introducció de tècniques noves i a una millor gestió, també ha disminuït l’estada mitjana d’hospitalització i l’índex d’ocupació.

Altres dades són els de l’activitat de les urgències hospitalàries que, malgrat haver augmentat els casos atesos de 131.513 en 2015 a 136.898 en 2016, ha descendit el nombre d’urgències ingressades en un 3,35 per cent. De la mateixa manera, malgrat mantenir-se les primeres consultes, han disminuït les consultes successives tant en l’hospital i en els Centres Sanitaris Integrats del departament en un 2,24 per cent, la qual cosa significa que s’han solucionat abans els problemes de salut dels ciutadans.

Últimas noticias

Contenido relacionado