05:10 - jueves, 5 octubre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

Manises inaugura un nou Punt de Trobada Familiar

L’anterior punt de trobada, situat en l’edifici municipal de la Plaça dues de maig, i on també es troba el departament de Serveis Socials i l’Escola Infantil “El Molí” comptava amb unes instal·lacions que actualment s’havien quedat xicotetes per al servei que havien de prestar, ja que el nombre de persones usuàries que acudeixen, progenitors i progenitores, és de 253 (123 homes i 130 dones).

Concretament, en el PEF de Manises a 31 de desembre de 2016 hi havia 125 expedients, i s’han dut a terme un total de 2.546 intervencions professionals amb les persones usuàries i beneficiàries.

A l’acte d’inauguració va acudir la Directora General d’Infància i Adolescència, Rosa Molero juntament amb l’alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis i el regidor de Progrés Social de l’Ajuntament de Manises, Carlos López i Reyes A més, entre els assistents es trobaven tècnics de serveis socials de diferents pobles veïns i jutges de les partides judicials corresponents al PEF de Manises. Les treballadores del centre van mostrar les instal·lacions i van explicar al grup la forma de treball en situacions, en algunes ocasions, difícils i conflictives entre les famílies.

En l’actualitat, el PEF de Manises és l’únic que té un equip reforçat, com a conseqüència del tancament del PEF situat a Aldaia el 28 de maig de 2016 i posterior trasllat tant de l’equip com dels expedients a Manises. Per tant, en l’actualitat el centre compta amb dues Psicòlogues, un psicòleg itinerant, dos auxiliars administratius/as i una Lletrada Coordinadora.

Segons paraules del regidor de Progrés Social de l’Ajuntament de Manises, Carlos López i Reyes “La finalitat dels Punts de Trobada és vetlar per la seguretat, el benestar físic i fomentar l’equilibri psicològic i social del menor, de les víctimes de violència domèstica i de qualsevol altre familiar vulnerable, durant el compliment del règim de visites , amb aquest canvi s’eliminen els problemes derivats de compartir tres activitats en un espai reduït” .

La Xarxa de Punts de Trobada Familiar (PEFs) de la Generalitat Valenciana, són un servei especialitzat en el qual es para esment professional per a facilitar que els i les menors puguen mantenir relacions amb els seus familiars durant els processos i situacions de separació, divorci o altres supòsits d’interrupció de la convivència familiar per motius soci sanitaris d’alguna de les persones progenitores.
En l’actualitat, des de l’any 2015, la competència és de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i des de gener del 2017 el centre directiu del qual depenen és la Direcció general d’Infància i Adolescència.

El Punt de Trobada Familiar (PEF) és un servei social gratuït, universal i especialitzat, de responsabilitat pública al que s’accedirà per resolució judicial o administrativa; que facilitarà el dret dels i les menors a relacionar-se amb tots dos progenitors i/o parents o afins i la seua seguretat en aquestes relacions. S’aconseguirà mitjançant una intervenció que naix amb vocació temporal, de caràcter psicològic, educatiu i jurídic per part d’equips professionals especialitzats.

Es para esment professional especialitzada per a facilitar que els i les menors puguen mantenir relacions amb els seus familiars durant els processos i situacions de separació, divorci o altres supòsits d’interrupció de la convivència familiar, i aquesta intervenció es presta fins que desapareguen les circumstàncies que motiven la necessitat d’utilitzar aquest recurs.
En la Xarxa de Punts de Trobada Familiar de la Generalitat Valenciana es duen a terme tres modalitats d’intervenció segons estableix l’article 18 de la Llei 13/2008.

Últimas noticias

Lo más leído

Contenido relacionado