jueves, 25 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Marco apel·la al “diàleg” per a fer del Consell Social de la Ciutat un motor de “governança”

L’Ajuntament de Castelló ha celebrat avui la sessió constitutiva del Consell de la Ciutat, un òrgan consultiu del govern municipal i un òrgan de participació ampli i plural per a promoure estratègies sobre Castelló, sobre la seua situació i sobre els models alternatius de ciutat. L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha agraït a tots els integrants la seua assistència a la constitució del Consell Social de la Ciutat i, “especialment als ex alcaldes que avui ens acompanyen, i que han ajudat a Castelló a convertir-se en el que és: una ciutat orgullosa del seu passat, que cerca el progrés i encara el futur amb optimisme i determinació.

“Estem ací perquè ens uneix el mateix projecte vital: Castelló. I aqueixa unió, aqueixa capacitat per al diàleg i l’enteniment, és la que, com a alcaldessa, m’agradaria aconseguir en aquest gran fòrum que és el Consell Social de la Ciutat. Per sobre de les sigles, de les idees i de les ambicions, està Castelló”, ha defensat Marco, per la qual cosa ha apel·lat a la necessitat de “anteposar l’interès general al legítim interès individual.

La sessió constitutiva ha comptat amb la participació de 40 dels 51 integrants posat que s’està a l’espera del nomenament dels representants en aquest Consell per part d’algunes entitats. Entre els assistents, han acudit els cinc ex alcaldes que ha tingut la ciutat en democràcia.

Marco ha reivindicat que “en aquest saló de plens, en aquest Palau Municipal que enguany compleix 300 anys, es decideix el futur de Castelló. Però la representació democràtica de la ciutadania, la dels partits polítics, necessita completar-se i perfeccionar-se amb la participació ciutadana. L’Ajuntament és una part de la ciutat i necessita que les ciutadanes i ciutadans contribuïsquen a la governança de Castelló”.

L’alcaldessa ha apuntat, a més, que aquest Consell exemplifica “el dret de la ciutadania a expressar la seua veu. Hi ha una demanda social per a avançar en la democratització de les institucions. I hem de respondre a aqueixa exigència. Però participar en el progrés de la ciutat també és un deure. Totes i tots tenim el compromís de fer el possible perquè aquesta ciutat passe de ser una ciutat gran a una gran ciutat”.

Marco ha explicat que “aquest Consell Social de la Ciutat també té entre les seues comeses el d’establir criteris per al pressupost” i encara que ha admès que “no ha sigut possible enguany pel canvi de Corporació i la constitució del nou Consell”, les comissions de treball del propi òrgan consultiu “tenen l’ocasió de realitzar aportacions al Govern municipal. És ara quan comença el vertader sentit d’aquest òrgan de participació ciutadana”.

Entre les funcions del Consell Social de la Ciutat està la d’emetre informe sobre el Pla General d’Ordenació Urbana, proposar els criteris o recomanacions per a elaborar el pressupost de l’exercici següent, emetre informes, estudis i propostes en matèria de planificació estratègica de la Ciutat, grans projectes urbans i de desenvolupament social, cultural, econòmic i ambiental de la Ciutat, a requeriment d’Alcaldia o dels òrgans de govern de l’Ajuntament o canalitzar les demandes i proposades soci-econòmiques procedents d’associacions i institucions amb activitat econòmica i social.

Una vegada constituït, el Consell ha fixat una sessió el règim de sessions ordinaris del ple, que se celebrarà una vegada cada sis mesos; ha nomenat al seu representant en el Consell Local de Seguretat i ha creat una comissió de treball d’Hisenda i Desenvolupament Econòmic. L’alcaldessa de Castelló ha tancat la sessió agraint “la contribució de totes i tots els que ens trobem ací per a aconseguir un millor futur per a Castelló”.

Últimas noticias

Contenido relacionado