viernes, 14 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Marzà permetrà que els centres que trien el castellà tinguen 2’5 hores més d’anglès a la setmana

La Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esport, dirigida per Vicent Marzà ha emès un comunicat per a donar a conèixer l’acceptació del Ministeri d’Educació sobre els aclariments que va reclamar a la Generalitat respecte al seu ‘decret de plurilingüisme’, assenyalant que així es constata que la polèmica norma “no necessita cap modificació”.

La Conselleria assenyala que, amb aquesta decisió d’Educació es “corrobora que el decret de Plurilingüisme està sustentat per una base legal i pedagògica impecables” i que “el decret no necessita cap modificació”.

Així mateix, agraeix al Ministeri que “haja entès que aquest decret assegura el plurilingüisme educatiu en l’alumnat valencià”.

En el citat comunicat, la Conselleria d’Educació també ha donat a conèixer que porta mesos redactant un nou decret de Currículum de Primària amb l’objectiu de donar “major autonomia als centres educatius quant al desenvolupament de coneixements tenint en compte els seus contextos específics”.

Últimas noticias

Contenido relacionado