viernes, 19 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Medi ambient aposta per l’ús de la palla d’arròs per a la restauració de zones cremades

La Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural juntament amb el Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) pretén incloure la palla d’arròs en actuacions de restauració de zones cremades per evitar la degradació del sòl i els processos d’erosió que es poden generar.

Per aquest motiu, s’ha celebrat a Gàtova una jornada de voluntariat experimental per realitzar un tractament de restauració amb aquest residu d’una sèrie de zones seleccionades de l’incendi de Gàtova d’aquest estiu, a la qual ha assistit la directora general de Prevenció d’Incendis Forestals, Delia Álvarez.

Aquestes zones manifesten un elevat risc de degradació, de manera que s’està experimentant embuatar amb palla d’arròs per evitar que s’incremente l’erosió. El procés consisteix a fixar la palla i estendre restes de podes o esbrosses per acumular brancatge damunt i evitar, així, pèrdues per l’efecte del vent.

En zones cremades, la distribució d’embuatats de residus vegetals en superfície (palla o altres restes triturades de poda o de fusta cremada) com a coberta protectora del sòl és una aplicació útil en aquelles zones on es combinen una major dificultat de regeneració després de l’incendi i un elevat risc erosiu. En aquestes condicions és important que la restauració proporcione al sòl una ràpida coberta que puga controlar els processos de degradació.

En general, sempre serà preferible utilitzar materials de la mateixa muntanya cremada, particularment el triturat de restes cremades, però en determinades condicions l’ús de la palla de cereal pot constituir una alternativa viable.

La gestió dels residus derivats del cultiu de l’arròs en l’Albufera presenta unes complexes implicacions econòmiques, ambientals i sanitàries, amb gran repercussió en la societat valenciana. És per això que, amb l’objectiu de reduir els impactes derivats dels milers de tones de palla que cada any es produeixen, investigadors de la conselleria estan desenvolupant un marc de diversificació d’usos per intentar reconvertir aquest residu en un recurs.

Aquesta jornada es desenvolupa en el marc del programa de voluntariat de l’empresa S.P.B i voluntaris del centre d’acolliment de menors de Paterna (CAM La Salle-Amigó). Pròximament, es realitzaran més jornades amb grups organitzats a través de la Taula de Concertació postincendi.

Últimas noticias

Contenido relacionado